NOVINA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 NOVINA Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 września 2023 NOVINA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii F.
8 września 2023 NOVINA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
14 sierpnia 2023 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
10 lipca 2023 NOVINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
6 czerwca 2023 NOVINA Dzień pierwszego notowania na NC 10.896.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 maja 2023 NOVINA Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
22 lipca 2022 NOVINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
27 maja 2022 NOVINA Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 NOVINA Dzień pierwszego notowania na NC 2.363.652 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2022 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
19 lipca 2021 NOVINA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
28 czerwca 2021 NOVINA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 NOVINA Publikacja raportu za 2020 rok.
28 kwietnia 2021 NOVINA Dzień pierwszego notowania na NC 1.312.524 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
21 kwietnia 2021 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
14 lutego 2021 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
8 czerwca 2020 NOVINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
12 maja 2020 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
9 maja 2020 NOVINA Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
25 czerwca 2019 NOVINA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
31 maja 2019 NOVINA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
5 listopada 2018 NOVINA Zakończenie zapisu na akcje serii C.
15 października 2018 NOVINA Początek zapisu na akcje serii C.
12 października 2018 NOVINA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
3 października 2018 NOVINA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z dnia 3 sierpnia 2017.
3 sierpnia 2018 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2 sierpnia 2018 NOVINA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
1 sierpnia 2018 NOVINA Scalenie akcji w stosunku 4:1.
25 lipca 2018 NOVINA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 lipca 2018 NOVINA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 czerwca 2018 NOVINA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
16 maja 2018 NOVINA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
3 sierpnia 2017 NOVINA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h. oraz podwyższenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
30 czerwca 2017 NOVINA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
18 maja 2017 NOVINA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 NOVINA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
27 maja 2016 NOVINA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 NOVINA Początek notowań spółki GOLDWYN (GCL) pod nazwą NOVINA (NOV), w związku ze zmianą firmy.
14 maja 2015 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
26 marca 2015 NOVINA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2014, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
24 lutego 2015 NOVINA Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
17 czerwca 2014 NOVINA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członka RN.
15 maja 2014 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 NOVINA Publikacja raportu za 2013 rok.
29 kwietnia 2014 NOVINA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
28 kwietnia 2014 NOVINA Scalenie akcji w stosunku 30:1.
15 kwietnia 2014 NOVINA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
9 kwietnia 2014 NOVINA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 lutego 2014 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
2 stycznia 2014 NOVINA NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 października 2013 NOVINA Pierwszy dzień notowań na NC 96.288.300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2013 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 NOVINA ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
7 czerwca 2013 NOVINA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 NOVINA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 NOVINA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
16 listopada 2012 NOVINA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
14 listopada 2012 NOVINA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 NOVINA Początek notowań spółki BABY (BAB) pod nazwą GOLDWYN (GCL), w związku ze zmianą firmy.
30 października 2012 NOVINA NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3, 4 i 5 NWZA z 25 września 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
25 września 2012 NOVINA NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru oraz udzielenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
14 sierpnia 2012 NOVINA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 NOVINA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 czerwca 2012 NOVINA Debiut spółki na NC.