DREWEX

Data Spółka Wydarzenie
26 maja 2022 DREWEX NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
11 czerwca 2021 DREWEX NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
27 lipca 2020 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
29 listopada 2019 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 DREWEX Publikacja raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
6 czerwca 2018 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, pokrycia części strat z lat ubiegłych, scalenia (połączenia) akcji.
30 maja 2018 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 DREWEX Publikacja raportu za 2017 rok.
16 lutego 2018 DREWEX NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji, powołania członków RN.
29 listopada 2017 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 października 2017 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
13 czerwca 2017 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2017 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 DREWEX Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 września 2016 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
27 września 2016 DREWEX NWZA ws. wyboru członków RN.
14 czerwca 2016 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2016 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 DREWEX Publikacja raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 DREWEX NWZA ws. powołania członków RN.
31 sierpnia 2015 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 DREWEX Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
26 czerwca 2015 DREWEX Scalenie akcji w stosunku 10:1.
22 czerwca 2015 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie.
19 czerwca 2015 DREWEX Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
16 czerwca 2015 DREWEX Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2015 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
25 marca 2015 DREWEX NWZA ws. m.in. scalenia akcji, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uchylenia uchwał nr 3/07/2014, 3’/07/2014 i zmiany uchwał nr 4/07/2014, 5/07/2014 WZA z 16.07.2014 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
23 marca 2015 DREWEX Publikacja raportu za 2014 rok.
15 grudnia 2014 DREWEX NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2014 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
4 sierpnia 2014 DREWEX NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
16 lipca 2014 DREWEX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
17 czerwca 2014 DREWEX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 DREWEX Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 DREWEX Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 lutego 2014 DREWEX NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia kapitału rezerwowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz poprzez emisję akcji serii J w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji zamkniętej, zmian w składzie RN i zmiany statutu.
14 listopada 2013 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 października 2013 DREWEX Wprowadzenie do obrotu na GPW 971.098 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
30 sierpnia 2013 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
27 sierpnia 2013 DREWEX Wprowadzenie do obrotu na GPW 614.405 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 czerwca 2013 DREWEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
6 czerwca 2013 DREWEX Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.955.253 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
15 maja 2013 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
5 kwietnia 2013 DREWEX Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.459.244 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
20 marca 2013 DREWEX Publikacja raportu za 2012 rok.
15 listopada 2012 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 DREWEX NWZA ws. m.in. pokrycia straty.
4 października 2012 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
4 września 2012 DREWEX Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
31 sierpnia 2012 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
13 sierpnia 2012 DREWEX NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian składu RN.
28 czerwca 2012 DREWEX WZA ws. m.in. pokrycia straty.
14 maja 2012 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 DREWEX Publikacja raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 DREWEX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DREWEX Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 października 2011 DREWEX Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4 października 2011 DREWEX NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 06/03/2011 NWZA z 28 marca 2011, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego.
31 sierpnia 2011 DREWEX Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 DREWEX WZA
16 maja 2011 DREWEX Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 DREWEX Publikacja raportu za 2010 rok.
15 kwietnia 2011 DREWEX Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 marca 2011 DREWEX NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
28 lutego 2011 DREWEX Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.