KREZUS

Data Spółka Wydarzenie
3 grudnia 2020 KREZUS Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
30 listopada 2020 KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 KREZUS NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu oraz powołania pełnomocnika.
27 grudnia 2018 KREZUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
30 listopada 2018 KREZUS NWZA ws. zatwierdzenia wyboru członków RN dokonanego w dniu 23 października 2018 roku oraz zmian w RN.
14 listopada 2018 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 KREZUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
24 kwietnia 2018 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
8 marca 2018 KREZUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 KREZUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 października 2017 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 KREZUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 KREZUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
29 kwietnia 2016 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 października 2015 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 października 2015 KREZUS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
30 lipca 2015 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 maja 2015 KREZUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 30 listopada 2014 roku.
15 maja 2015 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 lutego 2015 KREZUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 KREZUS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
15 maja 2014 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 KREZUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2012 rok.
15 maja 2013 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 października 2012 KREZUS WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
31 sierpnia 2012 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 KREZUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
10 listopada 2011 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 czerwca 2011 KREZUS WZA
13 maja 2011 KREZUS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 KREZUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 KREZUS Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.