ABADONRE

Data Spółka Wydarzenie
26 marca 2019 ABADONRE Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
22 stycznia 2019 ABADONRE NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na GPW.
18 stycznia 2019 ABADONRE Dzień wykupu akcji spółki przez Murapol Spółka Akcyjna po cenie 4,44 zł za akcję.
15 stycznia 2019 ABADONRE Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
28 grudnia 2018 ABADONRE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
17 grudnia 2018 ABADONRE NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
29 listopada 2018 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 ABADONRE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 ABADONRE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 ABADONRE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
13 października 2017 ABADONRE NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
2 października 2017 ABADONRE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
5 czerwca 2017 ABADONRE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
30 maja 2017 ABADONRE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ABADONRE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 marca 2017 ABADONRE NWZA ws. zmiany statutu.
6 grudnia 2016 ABADONRE NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
1 grudnia 2016 ABADONRE Wprowadzenie do obrotu na GPW 474.762 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
14 listopada 2016 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 ABADONRE Początek notowań spółki VARIANT (VRT) pod nazwą ABADONRE (ABA), w związku ze zmianą firmy.
16 maja 2016 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ABADONRE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 grudnia 2015 ABADONRE Dzień wykupu akcji spółki przez PREDICTO Sp. z o.o. oraz ESTATER Sp. z o.o. po cenie 1,67 zł za akcję.
30 listopada 2015 ABADONRE Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
16 listopada 2015 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 maja 2015 ABADONRE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku oraz przedłużenia terminu na skup akcji.
15 maja 2015 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 ABADONRE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmiany uchwał nr 5/04/2013 i 6/04/2013 WZA z dnia 29.04.2013r oraz odwołania członka zarządu.
15 maja 2014 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ABADONRE Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 ABADONRE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ABADONRE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
16 października 2013 ABADONRE NWZA ws. zmian w zarządzie i w składzie RN, zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu i zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu.
2 września 2013 ABADONRE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 ABADONRE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów do spółek zależnych.
15 maja 2013 ABADONRE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ABADONRE Publikacja raportu za 2012 rok.
29 kwietnia 2013 ABADONRE NWZA ws. zgody na sprzedaż obszaru mocowania, skupu akcji własnych oraz kapitału rezerwowego na skup akcji.
1 marca 2013 ABADONRE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ABADONRE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 ABADONRE NWZA ws. zmiany treści statutu, zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Trzebini, w Krynicznie i w Modlnicy oraz wyrażenia zgody na zmianę warunków w umowach pożyczek z Leszkiem Kołodziejem.
23 sierpnia 2012 ABADONRE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 ABADONRE WZA ws. m.in. zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 ABADONRE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 ABADONRE Publikacja raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 ABADONRE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ABADONRE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 ABADONRE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2011 ABADONRE Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
20 czerwca 2011 ABADONRE WZA
16 maja 2011 ABADONRE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ABADONRE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.