POLIMEXMS

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2024 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 sierpnia 2024 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 czerwca 2024 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
29 kwietnia 2024 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
17 kwietnia 2024 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
16 kwietnia 2024 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
10 stycznia 2024 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
20 listopada 2023 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
5 października 2023 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
3 października 2023 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
28 sierpnia 2023 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
11 lipca 2023 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
14 czerwca 2023 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 kwietnia 2023 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
1 lutego 2023 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
31 stycznia 2023 POLIMEXMS NWZA ws. zmian statutu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
21 listopada 2022 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
21 października 2022 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
29 sierpnia 2022 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 lipca 2022 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
7 czerwca 2022 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 kwietnia 2022 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
1 kwietnia 2022 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
16 lutego 2022 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
15 lutego 2022 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
15 listopada 2021 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 sierpnia 2021 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
8 czerwca 2021 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy.
24 maja 2021 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 lutego 2021 POLIMEXMS NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności wierzycieli będących stronami Umowy Pomiędzy Wierzycielami, uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
14 grudnia 2020 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C.
9 grudnia 2020 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
20 listopada 2020 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 sierpnia 2020 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
3 sierpnia 2020 POLIMEXMS NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.
3 czerwca 2020 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
18 maja 2020 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 kwietnia 2020 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
3 marca 2020 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
12 listopada 2019 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
26 sierpnia 2019 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
13 czerwca 2019 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.
15 maja 2019 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
12 kwietnia 2019 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4 października 2018 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany w składzie RN.
27 sierpnia 2018 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
14 maja 2018 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
13 kwietnia 2018 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
30 listopada 2017 POLIMEXMS NWZA ws. powołania członka RN.
13 listopada 2017 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
3 listopada 2017 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
17 października 2017 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
28 sierpnia 2017 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
9 maja 2017 POLIMEXMS NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi.
8 maja 2017 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 POLIMEXMS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
10 kwietnia 2017 POLIMEXMS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
27 marca 2017 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 marca 2017 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
9 marca 2017 POLIMEXMS NWZA ws. zatwierdzenia zmiany Regulaminu RN, wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii U.
19 stycznia 2017 POLIMEXMS NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
28 grudnia 2016 POLIMEXMS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze emisji akcji serii T oraz zmiany statutu.
9 listopada 2016 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
16 maja 2016 POLIMEXMS NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 maja 2016 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 lutego 2016 POLIMEXMS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
16 listopada 2015 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 października 2015 POLIMEXMS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 października 2015 POLIMEXMS Scalenie akcji w stosunku 50:1.
6 października 2015 POLIMEXMS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
1 października 2015 POLIMEXMS Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 sierpnia 2015 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
7 sierpnia 2015 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
17 czerwca 2015 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, scalenia (połączenia) akcji.
14 maja 2015 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.863.571.852 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
16 lutego 2015 POLIMEXMS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 grudnia 2014 POLIMEXMS NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
31 lipca 2014 POLIMEXMS NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 4 WZA z 16.01.2014, poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii R, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz zmiany statutu.
24 czerwca 2014 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG50, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
16 stycznia 2014 POLIMEXMS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Siedlce oraz zmiany statutu.
8 stycznia 2014 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 133.393.702 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 listopada 2013 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 POLIMEXMS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z dnia 15.10.2012r., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii P; emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i serii 2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2013 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1.
3 czerwca 2013 POLIMEXMS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012.
10 maja 2013 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 lutego 2013 POLIMEXMS NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki lub jego zorganizowanej części.
14 listopada 2012 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 października 2012 POLIMEXMS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N2.
15 października 2012 POLIMEXMS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii M i N1, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
14 września 2012 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 12 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
31 sierpnia 2012 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 POLIMEXMS WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
11 maja 2012 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
24 kwietnia 2012 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 marca 2012 POLIMEXMS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 POLIMEXMS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
10 listopada 2011 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 POLIMEXMS Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
15 września 2011 POLIMEXMS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
13 września 2011 POLIMEXMS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
30 sierpnia 2011 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 POLIMEXMS WZA
13 maja 2011 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
27 kwietnia 2011 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
18 marca 2011 POLIMEXMS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
28 lutego 2011 POLIMEXMS Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
2 lutego 2011 POLIMEXMS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L.
8 listopada 2010 POLIMEXMS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.