KOMPLEKS

Data Spółka Wydarzenie
14 czerwca 2016 KOMPLEKS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
13 maja 2016 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 KOMPLEKS Dzień wykupu akcji spółki przez Janusza Wystemp, Grzegorza Manelskiego, Waldemara Jońskiego, Marcina Słowika i Marcina Maciejczaka. po cenie 0,80 zł za akcję.
14 marca 2016 KOMPLEKS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
5 lutego 2016 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 KOMPLEKS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 września 2015 KOMPLEKS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2015 KOMPLEKS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 KOMPLEKS ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12 czerwca 2015 KOMPLEKS Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 KOMPLEKS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
16 września 2014 KOMPLEKS Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
1 września 2014 KOMPLEKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
28 sierpnia 2014 KOMPLEKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
5 sierpnia 2014 KOMPLEKS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 KOMPLEKS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
11 czerwca 2014 KOMPLEKS Publikacja raportu za 2013 rok.
6 maja 2014 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 lutego 2014 KOMPLEKS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 KOMPLEKS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 KOMPLEKS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
6 sierpnia 2013 KOMPLEKS Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
16 lipca 2013 KOMPLEKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
12 lipca 2013 KOMPLEKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 czerwca 2013 KOMPLEKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, zmiany Uchwały numer 5 z 25 listopada 2011 NWZ w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
14 czerwca 2013 KOMPLEKS Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 KOMPLEKS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 KOMPLEKS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 KOMPLEKS Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
16 lipca 2012 KOMPLEKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
12 lipca 2012 KOMPLEKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
29 czerwca 2012 KOMPLEKS WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011, określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej oraz zastawu rejestrowego, ustanowionych na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA.
14 czerwca 2012 KOMPLEKS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 listopada 2011 KOMPLEKS NWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.10.2010, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
14 listopada 2011 KOMPLEKS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 KOMPLEKS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 KOMPLEKS WZA
14 czerwca 2011 KOMPLEKS Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 KOMPLEKS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 KOMPLEKS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 lutego 2011 KOMPLEKS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
9 lutego 2011 KOMPLEKS Debiut spółki na NC.