BEST

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
5 września 2024 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
18 czerwca 2024 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2023.
29 maja 2024 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
5 kwietnia 2024 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
15 listopada 2023 BEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 407.400 akcji serii E oraz 128.500 akcji serii I.
13 września 2023 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
7 czerwca 2023 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.
15 maja 2023 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
5 kwietnia 2023 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
21 listopada 2022 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
6 września 2022 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 BEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2021.
30 maja 2022 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 BEST NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę.
24 listopada 2021 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III półrocze 2021 roku.
7 września 2021 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
18 czerwca 2021 BEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2020.
28 maja 2021 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
14 kwietnia 2021 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
16 września 2020 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
8 września 2020 BEST NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 6 listopada 2015, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 marca 2016, zmiany uchwał nr 4 i 5 NWZ z 27 października 2016 oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
19 czerwca 2020 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
18 czerwca 2020 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej w 2019 r.
25 maja 2020 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
18 września 2019 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.
28 maja 2019 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
11 września 2018 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
10 maja 2018 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 marca 2018 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
6 grudnia 2017 BEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 108.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
8 listopada 2017 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
5 września 2017 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 BEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.652 akcje zwykłe na okaziciela serii G.
22 maja 2017 BEST ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.
17 maja 2017 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
27 października 2016 BEST NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka zarządu na lata 2016 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, zmiany statutu, potwierdzenia zgody na zawarcie przez BEST S.A. aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu i in.
20 października 2016 BEST Wprowadzenie do obrotu na GPW 8 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.362.957 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 sierpnia 2016 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 maja 2016 BEST ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne od spółki.
10 maja 2016 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 marca 2016 BEST NWZA ws. połączenia spółki BEST SA ze spółkami Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. oraz Gamex sp. z o.o., zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2015 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i in.
21 marca 2016 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 stycznia 2016 BEST NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
16 listopada 2015 BEST NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2015 - 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, zmiany statutu i in.
16 listopada 2015 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 września 2015 BEST Split akcji w stosunku 1:4.
27 sierpnia 2015 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 czerwca 2015 BEST ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w 2014 r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne.
14 maja 2015 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
2 kwietnia 2015 BEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 grudnia 2014 BEST NWZA ws. zgody na nabycie akcji, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 BEST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 BEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 BEST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 r.
15 maja 2013 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 BEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 BEST WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
15 maja 2012 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 BEST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 grudnia 2011 BEST NWZA ws. wyboru członków RN.
14 listopada 2011 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
14 października 2011 BEST NWZA ws. zmian w statucie.
31 sierpnia 2011 BEST Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 BEST WZA
16 maja 2011 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
8 kwietnia 2011 BEST Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 BEST Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
27 grudnia 2010 BEST NWZA ws. wyboru członka zarządu, zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu.