LARQ

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
30 maja 2024 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 LARQ Publikacja raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
27 września 2023 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
22 sierpnia 2023 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 270.985 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
3 sierpnia 2023 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000 akcji serii L1, 250.000 akcji serii L2, 250.000 akcji serii L3, 250.000 akcji serii L4.
26 czerwca 2023 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
29 maja 2023 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
26 kwietnia 2023 LARQ Publikacja raportu za 2022 rok.
28 listopada 2022 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 LARQ Publikacja raportu za I półroczny 2022 roku.
30 czerwca 2022 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
30 maja 2022 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 LARQ Publikacja raportu za 2021 rok.
3 marca 2022 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000 akcji serii K1, 250.000 akcji serii K2, 250.000 akcji serii K3.
3 stycznia 2022 LARQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 listopada 2021 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
18 października 2021 LARQ NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.
28 września 2021 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
28 maja 2021 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 LARQ Publikacja raportu za 2020 rok.
13 kwietnia 2021 LARQ NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz wynagrodzenia dla członków RN.
18 lutego 2021 LARQ Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,06 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wiesbaden Limited, Harbinger Capital Limited, Krzysztofa Przybyłowskiego, Anitę Przybyłowską, Adama Michalewicza, Kazimierza Michalewicza i Pawła Orłowskiego.
5 lutego 2021 LARQ Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,06 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Wiesbaden Limited, Harbinger Capital Limited, Krzysztofa Przybyłowskiego, Anitę Przybyłowską, Adama Michalewicza, Kazimierza Michalewicza i Pawła Orłowskiego.
29 grudnia 2020 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 547.232 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
30 listopada 2020 LARQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN, wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
27 listopada 2020 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
19 października 2020 LARQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
1 października 2020 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
25 września 2020 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
6 lipca 2020 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 LARQ NWZA ws. zmian w składzie RN IV wspólnej kadencji.
28 kwietnia 2020 LARQ Publikacja raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
13 sierpnia 2019 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 czerwca 2019 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 LARQ Publikacja raportu za 2018 rok.
20 listopada 2018 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
17 sierpnia 2018 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji serii F i 100.000 akcji serii G.
29 czerwca 2018 LARQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
21 maja 2018 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 LARQ Publikacja raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 LARQ Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
2 listopada 2017 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji serii F, 13.333 akcji serii G oraz 370.000 akcji serii H.
31 sierpnia 2017 LARQ Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 LARQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 LARQ Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 LARQ Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
23 września 2016 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 sierpnia 2016 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
31 maja 2016 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 LARQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 października 2015 LARQ Początek notowań spółki CAMMEDIA (CAM) pod nazwą LARQ (LRQ), w związku ze zmianą firmy.
31 sierpnia 2015 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
31 sierpnia 2015 LARQ NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN i in.
24 czerwca 2015 LARQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 LARQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
11 marca 2015 LARQ NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 LARQ ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 LARQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 LARQ Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
20 maja 2013 LARQ Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
15 maja 2013 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 LARQ Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 kwietnia 2013 LARQ Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
25 kwietnia 2013 LARQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
21 marca 2013 LARQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 sierpnia 2012 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 LARQ WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
15 maja 2012 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 LARQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 LARQ Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
14 listopada 2011 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 października 2011 LARQ Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
31 sierpnia 2011 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
24 maja 2011 LARQ WZA
16 maja 2011 LARQ Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 LARQ Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.