MCI

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
18 września 2024 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrrocze 2024 roku.
30 maja 2024 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 marca 2024 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 listopada 2023 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
12 maja 2023 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
31 marca 2023 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
7 lutego 2023 MCI NWZA ws. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków RN za 2021 rok.
14 grudnia 2022 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.028.648 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
17 listopada 2022 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 października 2022 MCI Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
26 września 2022 MCI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
23 września 2022 MCI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
20 września 2022 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
11 maja 2022 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
13 kwietnia 2022 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 listopada 2021 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 MCI Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
20 września 2021 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 MCI Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
16 września 2021 MCI Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
29 czerwca 2021 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.478.825 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
17 czerwca 2021 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
12 maja 2021 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 MCI Publikacja raportu za 2020 rok.
20 kwietnia 2021 MCI NWZA ws. połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., podwyższenia kapitału zakładowego MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A., zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. oraz użycia kapitału zapasowego i przeznaczenia akcji własnych MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. na potrzeby połączenia.
27 listopada 2020 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
6 października 2020 MCI NWZA ws. upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
2 września 2020 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MCI NWZA ws. zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
30 czerwca 2020 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
20 maja 2020 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
22 kwietnia 2020 MCI Publikacja raportu za 2019 rok.
2 kwietnia 2020 MCI NWZA ws. zmiany statutu.
4 lutego 2020 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.482 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
28 listopada 2019 MCI NWZA ws. połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca), umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
18 listopada 2019 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
5 września 2019 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
13 maja 2019 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
15 kwietnia 2019 MCI Publikacja raportu za 2018 rok.
7 marca 2019 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 66.964 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
21 grudnia 2018 MCI NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
26 listopada 2018 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
4 września 2018 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
9 sierpnia 2018 MCI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.
25 lipca 2018 MCI Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o. z 9,80 zł na 10,20 zł.
3 lipca 2018 MCI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.
21 czerwca 2018 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
15 maja 2018 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 MCI Publikacja raportu za 2017 rok.
6 listopada 2017 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 MCI NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
18 sierpnia 2017 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 MCI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
5 czerwca 2017 MCI NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
30 maja 2017 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 MCI Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MCI NWZA ws. zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
7 listopada 2016 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
11 maja 2016 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 MCI Publikacja raportu za 2015 rok.
17 listopada 2015 MCI NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
4 listopada 2015 MCI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 MCI Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
3 czerwca 2015 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przyznania członkom RN prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym spółki.
11 maja 2015 MCI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
10 marca 2015 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 listopada 2014 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 285.750 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
5 listopada 2014 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 maja 2014 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 MCI ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
18 marca 2014 MCI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
17 grudnia 2013 MCI NWZA ws. zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. oraz zmiany statutu.
12 listopada 2013 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
8 października 2013 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
29 sierpnia 2013 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 MCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
15 maja 2013 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 MCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 września 2012 MCI NWZA ws. emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2012 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 MCI Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
5 czerwca 2012 MCI WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru.
15 maja 2012 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
16 marca 2012 MCI Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
14 marca 2012 MCI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 MCI NWZA ws. sprawozdania zarządu o stanie realizacji Programu Odkupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
15 listopada 2011 MCI NWZA ws. zmiany uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dla zarządu do nabycia akcji własnych.
8 listopada 2011 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T2, U1, V i W.
6 września 2011 MCI NWZA ws. zmiany uchwały nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 o udzieleniu upoważnienia dla zarządu do nabycia akcji własnych.
31 sierpnia 2011 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 MCI WZA
23 maja 2011 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 maja 2011 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
1 kwietnia 2011 MCI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, T1 i U.
17 marca 2011 MCI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
21 grudnia 2010 MCI NWZA ws. zmian w statucie oraz dematerializacji akcji.
15 listopada 2010 MCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.