OPENFIN

Data Spółka Wydarzenie
3 lutego 2023 OPENFIN Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
29 listopada 2022 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 OPENFIN ZWZA
31 maja 2022 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 listopada 2021 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
7 października 2021 OPENFIN NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia pana Piotra Liszcza - członka RN delegowanego do pełnienia obowiązków członka zarządu począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.
9 września 2021 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
12 maja 2021 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 OPENFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
25 marca 2021 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 lutego 2021 OPENFIN NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
21 grudnia 2020 OPENFIN NWZA ws. zmian w składzie RN.
19 listopada 2020 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 listopada 2020 OPENFIN NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
29 września 2020 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 sierpnia 2020 OPENFIN NWZA ws. zmiany uchwał WZ nr 5 i 6 z dn. 30 czerwca 2020 r., uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
30 czerwca 2020 OPENFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
21 maja 2020 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
18 listopada 2019 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
15 listopada 2019 OPENFIN NWZA ws. zmian w składzie RN.
20 sierpnia 2019 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 OPENFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
2 maja 2019 OPENFIN Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 kwietnia 2019 OPENFIN Scalenie akcji w stosunku 6:1.
24 kwietnia 2019 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 kwietnia 2019 OPENFIN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
16 kwietnia 2019 OPENFIN Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
7 lutego 2019 OPENFIN NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji.
28 listopada 2018 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 OPENFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
16 maja 2018 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
1 lutego 2018 OPENFIN NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2017 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 sierpnia 2017 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
20 lipca 2017 OPENFIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.203.973 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 czerwca 2017 OPENFIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
26 maja 2017 OPENFIN Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
19 maja 2017 OPENFIN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
15 maja 2017 OPENFIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii E, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
9 maja 2017 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 OPENFIN Zawieszenie obrotu prawami do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 marca 2017 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 stycznia 2017 OPENFIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
12 grudnia 2016 OPENFIN Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
7 grudnia 2016 OPENFIN Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 grudnia 2016 OPENFIN Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
5 grudnia 2016 OPENFIN Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii E.
30 listopada 2016 OPENFIN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
15 listopada 2016 OPENFIN NWZA ws. powołania członków RN.
9 listopada 2016 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4 października 2016 OPENFIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
30 sierpnia 2016 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 sierpnia 2016 OPENFIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu zasiadania w komitetach RN.
3 czerwca 2016 OPENFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
14 stycznia 2016 OPENFIN NWZA ws. połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.
15 grudnia 2015 OPENFIN NWZA ws. połączenia spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o. oraz powołania członka RN.
10 listopada 2015 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 maja 2015 OPENFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 OPENFIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
20 marca 2015 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 grudnia 2014 OPENFIN NWZA ws. m.in. powołania członka RN.
6 listopada 2014 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 maja 2014 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 OPENFIN ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
21 lutego 2014 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 stycznia 2014 OPENFIN NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
18 października 2013 OPENFIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 106.663 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 sierpnia 2013 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 OPENFIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9 maja 2013 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
28 lutego 2013 OPENFIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
19 października 2012 OPENFIN Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
28 września 2012 OPENFIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
26 września 2012 OPENFIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
6 września 2012 OPENFIN NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz zmiany w składzie RN.
9 sierpnia 2012 OPENFIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 OPENFIN WZA
17 czerwca 2011 OPENFIN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 kwietnia 2011 OPENFIN Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
27 kwietnia 2011 OPENFIN Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
7 kwietnia 2011 OPENFIN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
5 kwietnia 2011 OPENFIN Debiut spółki na GPW.
25 marca 2011 OPENFIN Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
23 marca 2011 OPENFIN Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
22 marca 2011 OPENFIN Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych.
15 marca 2011 OPENFIN Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.