NTCAPITAL

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
29 września 2024 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2022 rok.
29 maja 2023 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
29 kwietnia 2023 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2022 rok.
30 listopada 2022 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
20 września 2022 NTCAPITAL Początek notowań spółki INVISTA (INV) pod nazwą NTCAPITAL (NTC) w związku ze zmianą firmy.
9 czerwca 2022 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
30 września 2021 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
29 lipca 2020 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2019 rok.
7 stycznia 2020 NTCAPITAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.
4 grudnia 2019 NTCAPITAL NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
28 listopada 2019 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 NTCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
28 maja 2019 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 NTCAPITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
25 kwietnia 2019 NTCAPITAL NWZA ws. powołania do RN pani Agnieszki Bazyl - Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej.
26 listopada 2018 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 września 2018 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 NTCAPITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
20 listopada 2017 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 września 2017 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 NTCAPITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
16 listopada 2016 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
2 września 2016 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
25 maja 2016 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
20 marca 2016 NTCAPITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 NTCAPITAL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 NTCAPITAL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
30 grudnia 2014 NTCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
13 listopada 2014 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
31 sierpnia 2014 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
10 czerwca 2014 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 6 NWZ z dnia 13.11.2013r w sprawie zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013 rok.
13 maja 2014 NTCAPITAL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
11 kwietnia 2014 NTCAPITAL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 kwietnia 2014 NTCAPITAL Scalenie akcji w stosunku 6:1.
1 kwietnia 2014 NTCAPITAL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
31 marca 2014 NTCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
26 marca 2014 NTCAPITAL Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
21 marca 2014 NTCAPITAL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
26 lutego 2014 NTCAPITAL NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 NTCAPITAL NWZA ws. zmiany uchwały nr 28 ZWZ z dnia 28.06.2013r ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) ksh, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, pokrycia kosztów NWZ, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 listopada 2013 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 września 2013 NTCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
5 września 2013 NTCAPITAL Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G.
4 września 2013 NTCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2013 NTCAPITAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 NTCAPITAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
29 maja 2013 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 NTCAPITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
3 listopada 2012 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 NTCAPITAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 NTCAPITAL WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji spółki.
28 maja 2012 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 NTCAPITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 listopada 2011 NTCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
21 września 2011 NTCAPITAL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie i w składzie RN.
12 sierpnia 2011 NTCAPITAL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 NTCAPITAL WZA
9 czerwca 2011 NTCAPITAL Publikacja raportu za 2010 rok.
14 maja 2011 NTCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 lutego 2011 NTCAPITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
29 grudnia 2010 NTCAPITAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
22 grudnia 2010 NTCAPITAL NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
14 października 2010 NTCAPITAL Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D i E.