AEDES

Data Spółka Wydarzenie
9 września 2019 AEDES Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 listopada 2018 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 AEDES Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 AEDES Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
9 lutego 2018 AEDES NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2017 AEDES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 AEDES Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
7 lipca 2017 AEDES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2017 AEDES Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 AEDES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
22 marca 2017 AEDES NWZA ws. zmian w składzie RN, udzielenia absolutorium członkom RN z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku oraz zmian w statucie.
13 lutego 2017 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 AEDES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
2 czerwca 2016 AEDES Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 AEDES Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 stycznia 2016 AEDES NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 listopada 2015 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 AEDES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11 maja 2015 AEDES Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
5 maja 2015 AEDES Publikacja raportu za 2014 rok.
10 lutego 2015 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
24 czerwca 2014 AEDES ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
26 maja 2014 AEDES Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 AEDES Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
2 sierpnia 2013 AEDES Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
19 lipca 2013 AEDES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
17 lipca 2013 AEDES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
28 czerwca 2013 AEDES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 AEDES Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 AEDES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 AEDES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 AEDES Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 AEDES Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
26 lipca 2012 AEDES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
24 lipca 2012 AEDES Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
23 lipca 2012 AEDES Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 czerwca 2012 AEDES Debiut spółki na NC.