QUMAK

Data Spółka Wydarzenie
22 sierpnia 2019 QUMAK Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
29 maja 2019 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 QUMAK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 QUMAK NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak S.A.
27 listopada 2018 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 QUMAK NWZA ws. zmian w składzie RN.
18 października 2018 QUMAK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
27 września 2018 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
4 września 2018 QUMAK NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2018 QUMAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 QUMAK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
5 grudnia 2017 QUMAK NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
23 listopada 2017 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
12 września 2017 QUMAK NWZA ws. powołania członka RN.
10 sierpnia 2017 QUMAK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
26 czerwca 2017 QUMAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
25 maja 2017 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
19 maja 2017 QUMAK NWZA ws. emisji obligacji oraz zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu.
28 kwietnia 2017 QUMAK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 listopada 2016 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
28 września 2016 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
14 czerwca 2016 QUMAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 QUMAK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
25 lutego 2016 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
13 lipca 2015 QUMAK NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014.
11 czerwca 2015 QUMAK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
13 maja 2015 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
28 kwietnia 2015 QUMAK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 QUMAK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 grudnia 2014 QUMAK NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
1 grudnia 2014 QUMAK Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
6 listopada 2014 QUMAK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
15 września 2014 QUMAK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
11 września 2014 QUMAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
27 sierpnia 2014 QUMAK Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
16 czerwca 2014 QUMAK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 maja 2014 QUMAK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 QUMAK Publikacja raportu za 2013 rok.
18 lutego 2014 QUMAK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 QUMAK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 QUMAK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 sierpnia 2013 QUMAK Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
15 lipca 2013 QUMAK Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
28 czerwca 2013 QUMAK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
26 czerwca 2013 QUMAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
11 czerwca 2013 QUMAK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8 maja 2013 QUMAK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 QUMAK Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 QUMAK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 lutego 2013 QUMAK Początek notowań spółki QUMAKSEK (QSM) pod nazwą QUMAK (QMK), w związku ze zmianą firmy.
9 stycznia 2013 QUMAK NWZA ws. zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu i zmiany wynagrodzenia członków RN.
7 listopada 2012 QUMAK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 QUMAK Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
12 czerwca 2012 QUMAK WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9 maja 2012 QUMAK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 QUMAK Publikacja raportu za 2011 rok.
15 lutego 2012 QUMAK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
3 listopada 2011 QUMAK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 QUMAK Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
2 sierpnia 2011 QUMAK Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
14 lipca 2011 QUMAK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
12 lipca 2011 QUMAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
9 czerwca 2011 QUMAK WZA
10 maja 2011 QUMAK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 QUMAK Publikacja raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 QUMAK Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 lutego 2011 QUMAK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.