PCGUARD

Data Spółka Wydarzenie
10 lutego 2024 PCGUARD Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2017 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3 lipca 2017 PCGUARD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 czerwca 2017 PCGUARD Scalenie akcji w stosunku 19:1.
23 czerwca 2017 PCGUARD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 czerwca 2017 PCGUARD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 maja 2017 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 PCGUARD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 stycznia 2017 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 PCGUARD ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela w jedną serię G oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem do pozbawienia, za zgodą RN, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy.
30 września 2016 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
25 lipca 2016 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
14 marca 2016 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 lutego 2016 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
15 lutego 2016 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 PCGUARD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 PCGUARD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
14 listopada 2014 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 PCGUARD NWZA ws. zmiany statutu.
3 września 2014 PCGUARD NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 PCGUARD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 PCGUARD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
10 października 2013 PCGUARD NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
27 sierpnia 2013 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 PCGUARD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
15 maja 2013 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
28 marca 2013 PCGUARD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
28 lutego 2013 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
3 września 2012 PCGUARD NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
31 sierpnia 2012 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
12 lipca 2012 PCGUARD NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2012 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 PCGUARD WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
27 kwietnia 2012 PCGUARD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
1 września 2011 PCGUARD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 sierpnia 2011 PCGUARD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
13 czerwca 2011 PCGUARD WZA
31 maja 2011 PCGUARD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 maja 2011 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 kwietnia 2011 PCGUARD NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz odpowiednich zmian statutu.
15 marca 2011 PCGUARD NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz zmian w statucie.
28 lutego 2011 PCGUARD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
23 stycznia 2011 PCGUARD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
20 grudnia 2010 PCGUARD NWZA