REINO

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
13 czerwca 2024 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
27 maja 2024 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
22 czerwca 2022 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
9 grudnia 2021 REINO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
25 listopada 2021 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
27 maja 2020 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 REINO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania członka RN.
20 listopada 2019 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 września 2019 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 REINO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10 czerwca 2019 REINO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
22 maja 2019 REINO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 maja 2019 REINO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
30 kwietnia 2019 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 kwietnia 2019 REINO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
28 marca 2019 REINO NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23 stycznia 2019 REINO Początek notowań spółki GRAVITON (GRT) pod nazwą REINO (RNC) w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2018 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
15 października 2018 REINO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.
1 października 2018 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
1 października 2018 REINO NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
24 sierpnia 2018 REINO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
26 lipca 2018 REINO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29 czerwca 2018 REINO NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2018 REINO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 maja 2018 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
18 stycznia 2018 REINO NWZA ws. zmiany statutu.
29 listopada 2017 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 lipca 2017 REINO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2017 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 REINO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
16 maja 2016 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
28 kwietnia 2016 REINO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
27 kwietnia 2016 REINO Scalenie akcji w stosunku 10:1.
20 kwietnia 2016 REINO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 kwietnia 2016 REINO Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 lutego 2016 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
8 lutego 2016 REINO NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
2 listopada 2015 REINO Początek notowań spółki DMWDM (WDM) pod nazwą GRAVITON (GRT), w związku ze zmianą firmy.
24 września 2015 REINO NWZA ws. zmian statutu i zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 REINO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 REINO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
19 marca 2014 REINO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
18 marca 2014 REINO Scalenie akcji w stosunku 8:1.
7 marca 2014 REINO Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
3 marca 2014 REINO Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 lutego 2014 REINO NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 z dnia 13.11.2013r w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
7 stycznia 2014 REINO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 REINO NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ogólnej liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany art. 3 ust. 1 statutu.
30 sierpnia 2013 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 sierpnia 2013 REINO Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
27 sierpnia 2013 REINO Ostatni dzień notowań na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 czerwca 2013 REINO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
19 czerwca 2013 REINO Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18 czerwca 2013 REINO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty Spółki za 2012r.
7 maja 2013 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
2 maja 2013 REINO Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
24 kwietnia 2013 REINO Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
2 kwietnia 2013 REINO NWZA ws. zmiany art. 6 ust. 5 statutu.
21 marca 2013 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
4 marca 2013 REINO NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
31 stycznia 2013 REINO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
3 grudnia 2012 REINO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych a okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
7 listopada 2012 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
1 października 2012 REINO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
31 sierpnia 2012 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 REINO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 REINO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 REINO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
21 lipca 2011 REINO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
19 lipca 2011 REINO Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
18 lipca 2011 REINO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks NCIndex.
27 czerwca 2011 REINO WZA
31 maja 2011 REINO Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 REINO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 REINO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
30 listopada 2010 REINO NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości oraz wykonywania zadań komitetu audytu przez radę nadzorczą.