MDIENERGIA

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2024 roku.
18 września 2024 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
28 maja 2024 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2023 rok.
20 listopada 2023 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
18 września 2023 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
29 maja 2023 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2022 rok.
18 listopada 2022 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
27 maja 2022 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
19 listopada 2021 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2021 roku.
17 września 2021 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 lipca 2021 MDIENERGIA Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
9 lipca 2021 MDIENERGIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
8 lipca 2021 MDIENERGIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2021 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
28 maja 2021 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 marca 2021 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 listopada 2020 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
17 września 2020 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
29 maja 2020 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2020 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 marca 2020 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
17 września 2019 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
20 maja 2019 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2019 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 września 2018 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
11 lipca 2018 MDIENERGIA Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
2 lipca 2018 MDIENERGIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
29 czerwca 2018 MDIENERGIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
20 czerwca 2018 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
28 marca 2018 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
14 lipca 2017 MDIENERGIA Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
7 lipca 2017 MDIENERGIA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
6 lipca 2017 MDIENERGIA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 czerwca 2017 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2017 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 MDIENERGIA Publikacja raportu za 2016 rok.
28 lutego 2017 MDIENERGIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.000 akcji serii B, 7.060.000 akcji serii C oraz 37.440.000 akcji serii D.
14 listopada 2016 MDIENERGIA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 MDIENERGIA Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku w spółce.
16 maja 2016 MDIENERGIA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
7 kwietnia 2016 MDIENERGIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
25 marca 2016 MDIENERGIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
21 marca 2016 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 marca 2016 MDIENERGIA NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
25 stycznia 2016 MDIENERGIA NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6, 02 681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412227 i wyrażenia zgody na plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki w dniu 14.12.2015 r.
15 grudnia 2015 MDIENERGIA Początek notowań spółki SKYSTONE (SKC) pod nazwą MDIENERGIA (MDI), w związku ze zmianą firmy.
13 listopada 2015 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 sierpnia 2015 MDIENERGIA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C i D oraz pozbawienia prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
11 czerwca 2015 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
15 maja 2015 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
18 marca 2015 MDIENERGIA NWZA ws. zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
27 lutego 2015 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
28 stycznia 2015 MDIENERGIA NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
10 listopada 2014 MDIENERGIA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 listopada 2014 MDIENERGIA Scalenie akcji w stosunku 100:1.
6 listopada 2014 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
31 października 2014 MDIENERGIA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
27 października 2014 MDIENERGIA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
10 października 2014 MDIENERGIA NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z 19.02.2014 r., obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 lipca 2014 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały WZA z 19.02.2014, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
19 lutego 2014 MDIENERGIA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 MDIENERGIA Początek notowań spółki BBIZEN (BBZ) pod nazwą SKYSTONE (SKC) w związku ze zmianą firmy.
6 września 2013 MDIENERGIA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A1.
30 sierpnia 2013 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 sierpnia 2013 MDIENERGIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
15 lipca 2013 MDIENERGIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 czerwca 2013 MDIENERGIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
24 czerwca 2013 MDIENERGIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
23 maja 2013 MDIENERGIA NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
15 maja 2013 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 MDIENERGIA Początek notowań spółki BBIZENNFI (BBZ) pod nazwą BBIZEN (BBZ), w związku ze zmianą firmy.
2 maja 2013 MDIENERGIA Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
26 kwietnia 2013 MDIENERGIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
22 kwietnia 2013 MDIENERGIA Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
18 kwietnia 2013 MDIENERGIA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
9 kwietnia 2013 MDIENERGIA NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 lutego 2013 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 MDIENERGIA WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
31 sierpnia 2012 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 sierpnia 2012 MDIENERGIA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
15 maja 2012 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
19 września 2011 MDIENERGIA WZA
31 sierpnia 2011 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 MDIENERGIA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
13 maja 2011 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 MDIENERGIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 MDIENERGIA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
18 października 2010 MDIENERGIA WZA