Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 maja 2022

4MASS 4MS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych , utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,50 zł na akcję.
ONDE OND GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

wtorek 10 maja 2022

ENEA ENA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.288.515 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
3LP 3LP GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
BKDGAMES BKD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
DSTREAM DOW NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EKIPAHOLD EKH NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
KINOPOL KPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Canal+ Luxembourg S.a r.l.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów grupy kapitałowej spółki.
ONDE OND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2021 rok.
SYGNITY SGN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
VIATRON VIA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

środa 11 maja 2022

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ATLASEST ATL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fragiolig Holdings Ltd. oraz Atlas International Holding Limited.
AZTEC AZC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2021 rok.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CORELENS COR NC Publikacja raportu za 2021 rok.
DADELO DAD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok.
EDINVEST EDI GPW Wypłata dywidendy 1,01 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EMUZYKA EMU NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 18/06/2021 ZWZ z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz wycofania akcji z obrotu na NC.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GEOTERM GTP NC NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
IMPERIO IMP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INDOS INS NC NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2021 r.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ONE2TRIBE O2T NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z roku 2020.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
POLYSLASH PSH NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PYRAMID PDG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SIMTERACT SMT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
UNIMA U2K GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, odwołania i powołania członka RN.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

czwartek 12 maja 2022

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
ABPL ABE GPW NWZA ws. zmiany roku obrotowego spółki, zmian statutu oraz zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.”.
AMREST EAT GPW ZWZA
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
BIOCELTIX BCX NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CODEADDIC CDT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CREOTECH CRI NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EC2 EC2 NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2021 rok.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INVESTEKO IVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
IRONWOLF IWS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku oraz za cały 2021 rok.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
LUG LUG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MOONLIT MLT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
NETWISE NTW NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
NOCTILUCA NCL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PBGAMES PBT NC Publikacja raportu za 2021 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SDSOPTIC SDS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SERINUS SEN GPW ZWZA
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
SOLARINOV SIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
TRUEGS TGS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

piątek 13 maja 2022

7FIT 7FT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ARENAPL ARE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
ARI ARI NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ARTP TYP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 USD na akcję.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BIOGENED BGD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BPX BPX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CARPATHIA CRC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CASPAR CSR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CONSTANCE CCR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
COPERNIC CRS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CORELENS COR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
DITIX DTX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
DRAGOENT DGE NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ECO5TECH ECT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EDISON EDN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
EXCELLENC EXC NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2022 roku.
EXIMIT EXM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GENXONE GX1 NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
GRUPAHRC HRC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
HYDRA HYD NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
IGORIA IGT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INCUVO IVO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
INFRA IFA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
KME KME NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
LSTECHHOM LSH NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MADMIND MMS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MAKOLAB MLB NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MARKA MRK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 oraz za cały 2021 rok.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MSM MSM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
NEURONE NRS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
OPTIZENLB OPT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
P2CHILL P2C NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PROMISE PRO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
READGENE RDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
RENDER RND NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ROAD RST NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2021/2022.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SFERANET SFN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SOFTBLUE SBE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SONKA SOK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
STANDREW STD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
STARWARD STA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SWALLET SWT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SYGNIS SYG NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
TRIGGO TGG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
UNILABGAM UNL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
URTESTE URT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku.
VISION VIV NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
XBSPROLOG XBS NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

sobota 14 maja 2022

KSGAGRO KSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
LASERMED LSR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
POINTPACK PNT NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.

niedziela 15 maja 2022

AERFINANC AER NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
BINARY BHX NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.