NOCTILUCA

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2022 NOCTILUCA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 NOCTILUCA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 NOCTILUCA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
24 maja 2022 NOCTILUCA Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 NOCTILUCA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 NOCTILUCA Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 743.472 akcji serii A, 194.028 akcji serii B, 62.500 akcji serii C, 300.000 akcji serii D, 52.500 akcji serii G, 125.000 akcji serii H.