IMPERIO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 IMPERIO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 IMPERIO Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
24 czerwca 2024 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
22 maja 2024 IMPERIO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 IMPERIO Publikacja raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 IMPERIO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
26 września 2023 IMPERIO Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
22 maja 2023 IMPERIO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
19 kwietnia 2023 IMPERIO Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 IMPERIO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 IMPERIO Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
11 maja 2022 IMPERIO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 kwietnia 2022 IMPERIO Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 IMPERIO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
29 września 2021 IMPERIO Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
17 czerwca 2021 IMPERIO Początek notowań spółki IMPERA (IMP) pod nazwą IMPERIO (IMP) w związku ze zmianą firmy.
12 maja 2021 IMPERIO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 IMPERIO Publikacja raportu za 2020 rok.
7 kwietnia 2021 IMPERIO NWZA ws. składzie RN oraz zmiany statutu.
9 marca 2021 IMPERIO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Januarego Ciszewskiego.
24 lutego 2021 IMPERIO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Januarego Ciszewskiego.
12 listopada 2020 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 września 2020 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
19 sierpnia 2020 IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
12 maja 2020 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
2 kwietnia 2020 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
16 maja 2019 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
4 kwietnia 2019 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
30 października 2018 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
14 czerwca 2018 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
17 maja 2018 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
12 kwietnia 2018 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
12 czerwca 2017 IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
29 maja 2017 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 IMPERIO NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o na rzecz członków zarządu oraz zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz członków zarządu.
24 maja 2016 IMPERIO ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
16 maja 2016 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 kwietnia 2015 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
20 marca 2015 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 sierpnia 2014 IMPERIO NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez spółkę z członkiem zarządu oraz zmian w składzie RN.
28 maja 2014 IMPERIO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, zmiany uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r dot. scalenia akcji, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 IMPERIO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
9 maja 2014 IMPERIO Scalenie akcji w stosunku 6:1.
29 kwietnia 2014 IMPERIO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
23 kwietnia 2014 IMPERIO Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 marca 2014 IMPERIO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 marca 2014 IMPERIO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 IMPERIO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
30 sierpnia 2013 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 lipca 2013 IMPERIO Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 lipca 2013 IMPERIO Ostatni dzień notowań na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
18 czerwca 2013 IMPERIO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2013 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
23 kwietnia 2013 IMPERIO Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
27 marca 2013 IMPERIO Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
22 marca 2013 IMPERIO Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
20 marca 2013 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 marca 2013 IMPERIO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
4 marca 2013 IMPERIO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, zmian w składzie RN, zmiany i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmiany statutu.
22 lutego 2013 IMPERIO Początek notowań spółki BBICAPNFI (BBC) pod nazwą IMPERA (IMP), w związku ze zmianą firmy.
30 listopada 2012 IMPERIO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmian statutu i in.
12 listopada 2012 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 IMPERIO WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przeniesienia niepodzielonej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
15 maja 2012 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 IMPERIO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 IMPERIO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 października 2011 IMPERIO NWZA ws. emisji obligacji i zmiany statutu.
27 września 2011 IMPERIO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
31 sierpnia 2011 IMPERIO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
7 czerwca 2011 IMPERIO WZA
16 maja 2011 IMPERIO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 IMPERIO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 IMPERIO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 lutego 2011 IMPERIO NWZA ws. połączenia ze spółką Atvertin sp. z o.o. z siedzibą z Poznaniu.
21 września 2010 IMPERIO NWZA