SDSOPTIC

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 SDSOPTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).
31 maja 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
15 marca 2022 SDSOPTIC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.843.000 akcji serii A, 83.250 akcji serii B, 1.100.000 akcji serii D.