SDSOPTIC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SDSOPTIC Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SDSOPTIC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 SDSOPTIC Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 SDSOPTIC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 SDSOPTIC Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
5 stycznia 2024 SDSOPTIC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu, zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz zmiany uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 roku, a kończący się 31 grudnia 2022 roku.
13 listopada 2023 SDSOPTIC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 SDSOPTIC Dzień pierwszego notowania na NC 46.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2023 SDSOPTIC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 SDSOPTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
9 czerwca 2023 SDSOPTIC Dzień pierwszego notowania na NC 54.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2 czerwca 2023 SDSOPTIC Dzień pierwszego notowania na NC 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 maja 2023 SDSOPTIC Publikacja raportu za 2022 rok.
10 maja 2023 SDSOPTIC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 SDSOPTIC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
28 grudnia 2022 SDSOPTIC NWZA ws. zmiany uchwały nr 03/2022 NWZ z dnia 19 października 2022 r.
9 listopada 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
19 października 2022 SDSOPTIC NWZA ws. zmiany statutu.
14 października 2022 SDSOPTIC Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
11 sierpnia 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 SDSOPTIC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z przyszłych zysków niepodzielonego wyniku lat ubiegłych, w wyniku korekty zatwierdzonego sprawozdania finansowego (korekta błędu podstawowego).
31 maja 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za 2021 rok.
12 maja 2022 SDSOPTIC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
15 marca 2022 SDSOPTIC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.843.000 akcji serii A, 83.250 akcji serii B, 1.100.000 akcji serii D.