AMREST

Data Spółka Wydarzenie
9 maja 2024 AMREST ZWZA
11 maja 2023 AMREST ZWZA
12 maja 2022 AMREST ZWZA
1 lipca 2021 AMREST NWZA
12 maja 2021 AMREST ZWZA
10 czerwca 2020 AMREST ZWZA
14 maja 2019 AMREST ZWZA
16 listopada 2018 AMREST Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.415.253 akcji zwykłych na okaziciela.
15 listopada 2018 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
9 października 2018 AMREST Wznowienie obrotu akcjami spółki.
4 października 2018 AMREST Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
3 października 2018 AMREST Split akcji w stosunku 1:10.
21 września 2018 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
6 czerwca 2018 AMREST ZWZA
14 maja 2018 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
8 marca 2018 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
21 listopada 2017 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
5 października 2017 AMREST NWZA ws. m.in. transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby spółki do Hiszpanii, zmiany statutu, dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęciu statusu spółki prawa hiszpańskiego, dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby spółki do Hiszpanii.
14 września 2017 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 AMREST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
18 maja 2017 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
24 listopada 2016 AMREST NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
7 listopada 2016 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
21 września 2016 AMREST NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZ z 19 maja 2015r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
16 września 2016 AMREST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 255 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V.
8 września 2016 AMREST Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. na 255 zł za sztukę.
12 sierpnia 2016 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
1 sierpnia 2016 AMREST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 215 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V.
7 czerwca 2016 AMREST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
29 kwietnia 2016 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 marca 2016 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
6 listopada 2015 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 września 2015 AMREST NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
13 sierpnia 2015 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 sierpnia 2015 AMREST NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
19 maja 2015 AMREST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.
8 maja 2015 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
15 października 2014 AMREST NWZA ws. zmiany uchwały nr 16 WZA z dnia 10 czerwca 2011 r.
14 sierpnia 2014 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
4 czerwca 2014 AMREST ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
9 maja 2014 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 marca 2014 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
23 sierpnia 2013 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 AMREST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
30 kwietnia 2013 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
9 listopada 2012 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 AMREST WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 AMREST Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 listopada 2011 AMREST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 7, 8 i 9.
14 listopada 2011 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
10 czerwca 2011 AMREST WZA
16 maja 2011 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
30 grudnia 2010 AMREST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5.
15 listopada 2010 AMREST Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
28 września 2010 AMREST Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5 i 6.