GETIN

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
29 sierpnia 2024 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
16 maja 2024 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
12 kwietnia 2024 GETIN Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
9 kwietnia 2024 GETIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
8 kwietnia 2024 GETIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
4 kwietnia 2024 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy.
7 marca 2024 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
12 grudnia 2023 GETIN NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję.
16 listopada 2023 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
24 sierpnia 2023 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
18 maja 2023 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 GETIN Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
5 maja 2023 GETIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
4 maja 2023 GETIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
27 kwietnia 2023 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r. i 2022 r. oraz wypłaty dywidendy.
30 marca 2023 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 GETIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
17 listopada 2022 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 października 2022 GETIN NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
25 sierpnia 2022 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
25 maja 2022 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
6 kwietnia 2022 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 grudnia 2021 GETIN NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
9 listopada 2021 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 września 2021 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 maja 2021 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
25 maja 2021 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 listopada 2020 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
26 sierpnia 2020 GETIN NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
26 maja 2020 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
5 maja 2020 GETIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
31 marca 2020 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 listopada 2019 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 września 2019 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 maja 2019 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 maja 2019 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
30 kwietnia 2019 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 GETIN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
21 stycznia 2019 GETIN Wznowienie obrotu akcjami spółki.
18 stycznia 2019 GETIN Scalenie akcji w stosunku 4:1.
11 stycznia 2019 GETIN Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
8 stycznia 2019 GETIN Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 listopada 2018 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 października 2018 GETIN NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
28 września 2018 GETIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
21 września 2018 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 maja 2018 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego i użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty.
16 marca 2018 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
19 października 2017 GETIN NWZA ws. powołania członka RN.
12 października 2017 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
21 sierpnia 2017 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 GETIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu.
18 maja 2017 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4 maja 2017 GETIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
24 marca 2017 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
7 listopada 2016 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 GETIN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
18 marca 2016 GETIN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
17 marca 2016 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5 listopada 2015 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8 maja 2015 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
27 marca 2015 GETIN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014r oraz podziału zysku za 2014r.
25 lutego 2015 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
4 listopada 2014 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
13 sierpnia 2014 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 54.326 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
12 maja 2014 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 GETIN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
19 marca 2014 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
23 grudnia 2013 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.909 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 listopada 2013 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 lipca 2013 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW 65.699 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
21 maja 2013 GETIN Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 maja 2013 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 GETIN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 kwietnia 2013 GETIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
17 kwietnia 2013 GETIN ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
12 marca 2013 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
6 grudnia 2012 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 listopada 2012 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
6 sierpnia 2012 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
15 maja 2012 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 GETIN WZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
16 marca 2012 GETIN Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
29 lutego 2012 GETIN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 GETIN Ostatni dzień, w którym można nabyć akcje uprawniające do objęcia Akcji Emisji Podziałowej.
9 listopada 2011 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
13 października 2011 GETIN NWZA ws. podziału Spółki Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10 października 2011 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
26 sierpnia 2011 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 maja 2011 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O.
16 maja 2011 GETIN Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
13 maja 2011 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 GETIN Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
28 marca 2011 GETIN WZA
24 marca 2011 GETIN Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O.
23 marca 2011 GETIN Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O.
20 marca 2011 GETIN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
25 lutego 2011 GETIN Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
29 grudnia 2010 GETIN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
10 listopada 2010 GETIN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.