RAFAKO

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
25 stycznia 2024 RAFAKO NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany uchwały nr 11, 12 i 13 NWZ z 21 grudnia 2023, emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych i in.
21 grudnia 2023 RAFAKO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, uchylenia w całości uchwał nr 3, 4 oraz 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku, zmiany uchwał nr 5 i nr 6 podjętych na NWZ w dniu 26 lipca 2023 roku i in.
22 listopada 2023 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 RAFAKO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, uchylenia w całości uchwał nr 3, 4 oraz 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku, zmiany uchwał nr 5 i nr 6 podjętych na NWZ w dniu 26 lipca 2023 roku.
21 września 2023 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
15 września 2023 RAFAKO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
25 sierpnia 2023 RAFAKO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
26 lipca 2023 RAFAKO NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku.
29 czerwca 2023 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
5 czerwca 2023 RAFAKO NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na NWZ z 17 kwietnia 2023 roku oraz zmian składu RN.
23 maja 2023 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 kwietnia 2023 RAFAKO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian składu RN.
15 marca 2023 RAFAKO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
6 grudnia 2022 RAFAKO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany statutu oraz zmian składu RN.
22 listopada 2022 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
22 listopada 2022 RAFAKO Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.448.447 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.
30 września 2022 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 lipca 2022 RAFAKO NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
23 czerwca 2022 RAFAKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
24 maja 2022 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
9 maja 2022 RAFAKO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
28 kwietnia 2022 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 kwietnia 2022 RAFAKO NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu wyrównania strat poniesionych przez spółkę, rozwiązania wszystkich kapitałów zapasowych i rezerwowych w celu pokrycia strat oraz zmiany statutu.
2 lutego 2022 RAFAKO NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, zmiany statutu i in.
22 listopada 2021 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 października 2021 RAFAKO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
30 września 2021 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
21 maja 2021 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 listopada 2020 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
3 sierpnia 2020 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. oddziału spółki w Solcu Kujawskim.
28 lipca 2020 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 maja 2020 RAFAKO NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany w RN.
29 listopada 2019 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
23 lipca 2019 RAFAKO NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14 czerwca 2019 RAFAKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
28 maja 2019 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 grudnia 2018 RAFAKO NWZA ws. powołania członka RN.
27 listopada 2018 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
7 września 2018 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
25 maja 2018 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
5 kwietnia 2018 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
18 stycznia 2018 RAFAKO Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
17 stycznia 2018 RAFAKO Dzień ostatniego notowania na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
8 grudnia 2017 RAFAKO Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
29 listopada 2017 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 listopada 2017 RAFAKO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
14 listopada 2017 RAFAKO Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
9 listopada 2017 RAFAKO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowań na GPW praw poboru.
6 listopada 2017 RAFAKO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
7 września 2017 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 sierpnia 2017 RAFAKO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz uzupełnienia przedmiotu działalności spółki.
26 czerwca 2017 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
15 maja 2017 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
21 czerwca 2016 RAFAKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
16 maja 2016 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
24 marca 2016 RAFAKO NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A., zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu.
21 marca 2016 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
21 grudnia 2015 RAFAKO NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 września 2015 RAFAKO Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
18 września 2015 RAFAKO Ostatni dzień notowania na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
31 sierpnia 2015 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 lipca 2015 RAFAKO Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
20 lipca 2015 RAFAKO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J.
16 lipca 2015 RAFAKO Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J.
15 lipca 2015 RAFAKO Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
9 lipca 2015 RAFAKO Początek budowy księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
18 czerwca 2015 RAFAKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 RAFAKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 12.02.2014r, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach przedsiębiorstwa oraz zmian składzie RN.
15 maja 2014 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 marca 2014 RAFAKO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 RAFAKO NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa.
14 listopada 2013 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
21 czerwca 2013 RAFAKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
26 listopada 2012 RAFAKO NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
14 czerwca 2012 RAFAKO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 RAFAKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 lutego 2012 RAFAKO NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
16 stycznia 2012 RAFAKO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
2 stycznia 2012 RAFAKO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
21 listopada 2011 RAFAKO NWZA ws. ustalenia liczby członków, zmiany w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia członkom RN.
9 listopada 2011 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
12 lipca 2011 RAFAKO Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
21 czerwca 2011 RAFAKO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
17 czerwca 2011 RAFAKO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
31 maja 2011 RAFAKO WZA
16 maja 2011 RAFAKO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 RAFAKO Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.