LMGAMES

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2021 LMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 LMGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12 sierpnia 2021 LMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 czerwca 2021 LMGAMES Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.337.500 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 90.000 akcji serii C.