LMGAMES

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2023 LMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 LMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
10 maja 2023 LMGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
17 marca 2023 LMGAMES Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 LMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 LMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 LMGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
10 maja 2022 LMGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
17 marca 2022 LMGAMES Publikacja raportu za 2021 rok.
8 listopada 2021 LMGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 LMGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
12 sierpnia 2021 LMGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 czerwca 2021 LMGAMES Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.337.500 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 90.000 akcji serii C.