IFCAPITAL

Data Spółka Wydarzenie
30 września 2024 IFCAPITAL Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
29 kwietnia 2024 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023/2024.
22 lutego 2024 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023/2024.
14 grudnia 2023 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2022/2023.
24 listopada 2023 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
6 października 2023 IFCAPITAL NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
30 września 2023 IFCAPITAL Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
15 września 2023 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.106.480 akcji spółki.
6 września 2023 IFCAPITAL NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
21 lipca 2023 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
21 czerwca 2023 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
28 kwietnia 2023 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022/2023.
22 lutego 2023 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023.
25 listopada 2022 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022/2023.
30 września 2022 IFCAPITAL Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
15 maja 2022 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021/2022.
4 maja 2022 IFCAPITAL NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
4 kwietnia 2022 IFCAPITAL NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
22 lutego 2022 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
25 listopada 2021 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021/2022.
2 listopada 2021 IFCAPITAL ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
8 października 2021 IFCAPITAL Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
29 kwietnia 2021 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
26 kwietnia 2021 IFCAPITAL Wymiana (scalenie) akcji bez wartości nominalnej.
20 marca 2021 IFCAPITAL NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
15 lutego 2021 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
30 listopada 2020 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej akcji.
25 listopada 2020 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30 października 2020 IFCAPITAL Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
29 maja 2020 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
28 lutego 2020 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
20 lutego 2020 IFCAPITAL NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych.
29 listopada 2019 IFCAPITAL Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
30 września 2019 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
20 września 2019 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.
17 czerwca 2019 IFCAPITAL NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
29 kwietnia 2019 IFCAPITAL Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
19 kwietnia 2019 IFCAPITAL NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
19 listopada 2018 IFCAPITAL NWZA ws. zmiany uchwał nr 17 i 21 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
12 listopada 2018 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz przeniesienia siedziby spółki do Estonii.
23 marca 2018 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 IFCAPITAL NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą nr 18 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
19 grudnia 2017 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
7 listopada 2017 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
21 sierpnia 2017 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
8 maja 2017 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
21 marca 2017 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 maja 2016 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.341.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
16 maja 2016 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., pokrycia strat z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
29 kwietnia 2016 IFCAPITAL Split akcji w stosunku 1:2.
15 marca 2016 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 IFCAPITAL NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie) oraz obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany statutu.
16 listopada 2015 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
15 maja 2015 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 marca 2015 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 marca 2015 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 IFCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
16 czerwca 2014 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2013 rok.
19 marca 2014 IFCAPITAL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
18 marca 2014 IFCAPITAL Scalenie akcji w stosunku 6:1.
3 marca 2014 IFCAPITAL Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
20 lutego 2014 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4 lutego 2014 IFCAPITAL NWZA ws. m.in. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 24 NWZ z dnia 28.06.2012r oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 IFCAPITAL NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela, ujednolicenia oznaczenia emisji akcji, uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i B, uchylenia uprzywilejowania akcji w zakresie prawa powoływania członków RN oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2013 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 IFCAPITAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
15 maja 2013 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2012 rok.
28 grudnia 2012 IFCAPITAL Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów sWIG80, WIG i WIG Poland.
21 grudnia 2012 IFCAPITAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2012 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
26 października 2012 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 sierpnia 2012 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
2 lipca 2012 IFCAPITAL Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 czerwca 2012 IFCAPITAL WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu.
15 maja 2012 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2011 rok.
19 marca 2012 IFCAPITAL Początek notowań spółki HERMAN (HER) pod nazwą IFCAPITAL (IFC), w związku ze zmianą firmy.
9 marca 2012 IFCAPITAL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus Sp. z o.o.
29 lutego 2012 IFCAPITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 lutego 2012 IFCAPITAL NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o., zmiany siedziby, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
9 lutego 2012 IFCAPITAL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus Sp. z o.o.
12 grudnia 2011 IFCAPITAL NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 IFCAPITAL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 IFCAPITAL Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 IFCAPITAL WZA
13 maja 2011 IFCAPITAL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 IFCAPITAL Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 IFCAPITAL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.