4MASS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 4MASS Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
21 marca 2024 4MASS NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
14 lutego 2024 4MASS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
21 grudnia 2023 4MASS NWZA ws. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN – Pana Artura Piechockiego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powołania członków RN na nową kadencję, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w spółce, uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i RN oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
14 listopada 2023 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
6 października 2023 4MASS NWZA ws. połączenia spółki z Cosmex S.A. z siedzibą w Warszawie.
14 sierpnia 2023 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
27 czerwca 2023 4MASS ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 4MASS Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
16 marca 2023 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 1.671.444 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 lutego 2023 4MASS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
20 października 2022 4MASS Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
19 października 2022 4MASS Scalenie akcji w stosunku 10:1.
12 października 2022 4MASS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
6 października 2022 4MASS Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
16 sierpnia 2022 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
9 sierpnia 2022 4MASS NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, powołania pełnomocnika do reprezentowania 4Mass S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy spółką a jej członkami zarządu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 29 lipca 2021 roku.
28 czerwca 2022 4MASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
9 maja 2022 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 4MASS Publikacja raportu za 2021 rok.
23 lutego 2022 4MASS NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian statutu.
8 grudnia 2021 4MASS NWZA ws. zmian statutu oraz powołania członków RN.
15 listopada 2021 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 lipca 2021 4MASS NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2021 4MASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
21 czerwca 2021 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
17 maja 2021 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
26 marca 2021 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 23.524.875 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 marca 2021 4MASS Publikacja raportu za 2020 rok.
15 stycznia 2021 4MASS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
23 grudnia 2020 4MASS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
18 grudnia 2020 4MASS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
8 grudnia 2020 4MASS NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.
13 listopada 2020 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 października 2020 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 15.000.000 akcji serii F, 1.850.000 akcji serii G, 6.674.875 akcji serii H.
7 sierpnia 2020 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 4MASS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
15 maja 2020 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 32.324.016 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 marca 2020 4MASS Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 4MASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
17 czerwca 2019 4MASS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
3 czerwca 2019 4MASS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
31 maja 2019 4MASS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 4MASS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
28 marca 2019 4MASS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
10 stycznia 2019 4MASS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.851.500 akcji serii A, 28.515.000 akcji serii B, 957.516 akcji serii C.