4MASS

Data Spółka Wydarzenie
15 stycznia 2021 4MASS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
23 grudnia 2020 4MASS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
18 grudnia 2020 4MASS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
8 grudnia 2020 4MASS NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.
13 listopada 2020 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 października 2020 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 15.000.000 akcji serii F, 1.850.000 akcji serii G, 6.674.875 akcji serii H.
7 sierpnia 2020 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 4MASS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
15 maja 2020 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
8 maja 2020 4MASS Dzień pierwszego notowania na NC 32.324.016 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 marca 2020 4MASS Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 4MASS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 4MASS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 4MASS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
17 czerwca 2019 4MASS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
3 czerwca 2019 4MASS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
31 maja 2019 4MASS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 4MASS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
10 kwietnia 2019 4MASS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
28 marca 2019 4MASS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
10 stycznia 2019 4MASS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.851.500 akcji serii A, 28.515.000 akcji serii B, 957.516 akcji serii C.