PLATIGE

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2024 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
8 sierpnia 2024 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
21 maja 2024 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
15 maja 2024 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 marca 2024 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
10 listopada 2023 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
25 października 2023 PLATIGE NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 sierpnia 2023 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 55.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
9 sierpnia 2023 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
12 czerwca 2023 PLATIGE Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
2 czerwca 2023 PLATIGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
1 czerwca 2023 PLATIGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
11 maja 2023 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
13 marca 2023 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
26 stycznia 2023 PLATIGE NWZA ws. zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
9 listopada 2022 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
22 sierpnia 2022 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 55.562 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
10 sierpnia 2022 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
11 maja 2022 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 PLATIGE Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
22 kwietnia 2022 PLATIGE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
21 kwietnia 2022 PLATIGE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
13 kwietnia 2022 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
16 marca 2022 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 listopada 2021 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 48.858 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
10 listopada 2021 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 czerwca 2021 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
21 maja 2021 PLATIGE ZWZA ws. m. in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
12 maja 2021 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
8 kwietnia 2021 PLATIGE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
19 marca 2021 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
8 stycznia 2021 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6 listopada 2020 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 czerwca 2020 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
14 maja 2020 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 listopada 2019 PLATIGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN, programu motywacyjnego na lata 2019-2022, emisji warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
6 listopada 2019 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
7 sierpnia 2019 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
11 lipca 2019 PLATIGE Dzień pierwszego notowania na NC 82.800 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10 czerwca 2019 PLATIGE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
7 listopada 2018 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
7 listopada 2018 PLATIGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN.
24 sierpnia 2018 PLATIGE Pierwszy dzień notowania na NC 57.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
8 sierpnia 2018 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 maja 2018 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 PLATIGE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 PLATIGE NWZA ws. udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
8 listopada 2017 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 PLATIGE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
9 sierpnia 2017 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
21 czerwca 2017 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 PLATIGE Publikacja raportu za 2016 rok.
9 listopada 2016 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 czerwca 2016 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
11 maja 2016 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 PLATIGE Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 PLATIGE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na nieruchomościach należących do spółki.
27 maja 2015 PLATIGE Publikacja raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 PLATIGE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
17 czerwca 2014 PLATIGE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zamiany części nieruchomości oraz ustanowienia hipoteki na nieruchomości.
14 maja 2014 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
9 maja 2014 PLATIGE Publikacja raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 PLATIGE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
17 czerwca 2013 PLATIGE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 PLATIGE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PLATIGE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PLATIGE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 PLATIGE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 PLATIGE WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
6 czerwca 2012 PLATIGE Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 PLATIGE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 PLATIGE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 grudnia 2011 PLATIGE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 grudnia 2011 PLATIGE Debiut spółki na NC.