MADMIND

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 MADMIND Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 MADMIND Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 MADMIND Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 MADMIND Publikacja raportu za 2022 rok.
11 listopada 2022 MADMIND Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 MADMIND Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 MADMIND ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 MADMIND Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 MADMIND Publikacja raportu za 2021 rok.
8 września 2021 MADMIND Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 11.998.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.