MOVGAMVR

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2023 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
12 sierpnia 2023 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
12 maja 2023 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
18 marca 2023 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2022 rok.
7 listopada 2022 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
8 sierpnia 2022 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2022 MOVGAMVR Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
31 maja 2022 MOVGAMVR Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii M w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
25 maja 2022 MOVGAMVR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
9 maja 2022 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
5 sierpnia 2021 MOVGAMVR NWZA ws. zmiany w części uchwały nr 21 ZWZ z 27 maja 2021 roku, uchylenia w całości uchwały nr 22 ZWZ z 27 maja 2021 roku oraz zmian w składzie RN.
27 maja 2021 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
12 maja 2021 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
7 sierpnia 2020 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
10 czerwca 2020 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
12 maja 2020 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2019 rok.
14 stycznia 2020 MOVGAMVR NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
14 czerwca 2019 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2018 rok.
31 stycznia 2019 MOVGAMVR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
14 listopada 2018 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
19 września 2018 MOVGAMVR NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
9 sierpnia 2018 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K.
15 maja 2018 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 czerwca 2017 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 MOVGAMVR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
27 października 2016 MOVGAMVR Dzień pierwszego notowania na NC 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
16 sierpnia 2016 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
2 czerwca 2016 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
17 grudnia 2015 MOVGAMVR Dzień pierwszego notowania na NC 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
16 listopada 2015 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru.
25 maja 2015 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 stycznia 2015 MOVGAMVR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
18 grudnia 2014 MOVGAMVR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NC oraz zmiany statutu.
30 maja 2014 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
16 września 2013 MOVGAMVR Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 sierpnia 2013 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 MOVGAMVR ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
30 maja 2013 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 lutego 2013 MOVGAMVR NWZA ws. zmiany Przewodniczącego RN, zmiany Regulaminu RN, obniżenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
13 lutego 2013 MOVGAMVR Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 listopada 2012 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 MOVGAMVR WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
31 maja 2012 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MOVGAMVR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 MOVGAMVR Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 MOVGAMVR Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6 czerwca 2011 MOVGAMVR WZA
16 maja 2011 MOVGAMVR Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
7 kwietnia 2011 MOVGAMVR Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 MOVGAMVR Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 grudnia 2010 MOVGAMVR Debiut spółki na NC.