INCUVO

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 INCUVO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 INCUVO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 maja 2021 INCUVO Publikacja raportu za 2020 rok.
11 maja 2021 INCUVO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 INCUVO Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 stycznia 2021 INCUVO Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D.