INCUVO

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 INCUVO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 INCUVO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
11 maja 2023 INCUVO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 INCUVO Publikacja raportu za 2022 rok.
7 listopada 2022 INCUVO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 INCUVO Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 INCUVO NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia prawa poboru obligacji, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, zmiany statutu i in.
22 czerwca 2022 INCUVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 INCUVO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 INCUVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
11 stycznia 2022 INCUVO NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
12 listopada 2021 INCUVO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 INCUVO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 INCUVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 INCUVO Publikacja raportu za 2020 rok.
26 maja 2021 INCUVO Dzień pierwszego notowania na NC 1.230.770 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
11 maja 2021 INCUVO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 marca 2021 INCUVO NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2021 INCUVO Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 stycznia 2021 INCUVO Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D.