ERBUD

Data Spółka Wydarzenie
6 listopada 2024 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
10 września 2024 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
16 maja 2024 ERBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.
8 maja 2024 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
27 marca 2024 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 września 2023 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
14 lipca 2023 ERBUD NWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku 2022.
1 czerwca 2023 ERBUD Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
27 maja 2023 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
25 maja 2023 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
22 maja 2023 ERBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022.
9 maja 2023 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
24 lutego 2023 ERBUD NWZA ws. połączenia Erbud S.A. (jako spółka przejmująca) ze spółką Erbud Industry Sp. z o.o. (jako spółka przejmowana).
7 listopada 2022 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
5 września 2022 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
20 maja 2022 ERBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.
10 maja 2022 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
6 kwietnia 2022 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 ERBUD NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN dotychczasowej kadencji, zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
8 listopada 2021 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 września 2021 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
13 maja 2021 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 maja 2021 ERBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.
9 kwietnia 2021 ERBUD NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.
8 kwietnia 2021 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 ERBUD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
6 listopada 2020 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 ERBUD NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
3 września 2020 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
14 maja 2020 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 kwietnia 2020 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
5 września 2019 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
24 maja 2019 ERBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2018.
15 maja 2019 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
16 stycznia 2019 ERBUD NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
14 listopada 2018 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
5 września 2018 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
19 czerwca 2018 ERBUD Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
5 czerwca 2018 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
4 czerwca 2018 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
18 maja 2018 ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
15 maja 2018 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
19 września 2017 ERBUD NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
5 września 2017 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 maja 2017 ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016.
16 maja 2017 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 stycznia 2017 ERBUD Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję.
9 stycznia 2017 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
5 stycznia 2017 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,17 zł na akcję.
22 grudnia 2016 ERBUD NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
14 listopada 2016 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
19 października 2016 ERBUD NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
29 sierpnia 2016 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
23 czerwca 2016 ERBUD NWZA ws. zmiany statutu oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
2 czerwca 2016 ERBUD Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
17 maja 2016 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
16 maja 2016 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
12 maja 2016 ERBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
21 marca 2016 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
26 listopada 2015 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 listopada 2015 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 lipca 2015 ERBUD Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
15 lipca 2015 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
14 lipca 2015 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
29 maja 2015 ERBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2014.
14 maja 2015 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 ERBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 stycznia 2015 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
6 listopada 2014 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
4 sierpnia 2014 ERBUD Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
21 lipca 2014 ERBUD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
17 lipca 2014 ERBUD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
25 czerwca 2014 ERBUD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
25 lutego 2014 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
6 grudnia 2013 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 listopada 2013 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 ERBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 ERBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy.
15 maja 2013 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ERBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
26 lutego 2013 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 grudnia 2012 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 listopada 2012 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 maja 2012 ERBUD WZA ws m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011.
15 maja 2012 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 ERBUD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 marca 2012 ERBUD Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
28 lutego 2012 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
6 grudnia 2011 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 listopada 2011 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 ERBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
21 czerwca 2011 ERBUD WZA
16 maja 2011 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ERBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ERBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
22 grudnia 2010 ERBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 listopada 2010 ERBUD Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.