CREOTECH

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CREOTECH Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 maja 2022 CREOTECH Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
25 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
24 maja 2022 CREOTECH Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
23 maja 2022 CREOTECH Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
18 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
16 maja 2022 CREOTECH Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
28 kwietnia 2022 CREOTECH Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 CREOTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
14 stycznia 2022 CREOTECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
18 listopada 2021 CREOTECH NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na GPW, powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i RN oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 CREOTECH Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcje serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H.