CREOTECH

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2021 CREOTECH NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na GPW, powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i RN oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 CREOTECH Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcje serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H.