CREOTECH

Data Spółka Wydarzenie
5 grudnia 2023 CREOTECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
4 grudnia 2023 CREOTECH Dzień ostatniego notowania na GPW GPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
27 listopada 2023 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
25 października 2023 CREOTECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
19 września 2023 CREOTECH Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
31 sierpnia 2023 CREOTECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2023 CREOTECH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
30 maja 2023 CREOTECH Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 CREOTECH Publikacja raportu za 2022 rok.
14 grudnia 2022 CREOTECH NWZA ws. sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz MSSF, zmian w składzie RN oraz zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
25 listopada 2022 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 CREOTECH Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
29 lipca 2022 CREOTECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcji serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H, 396.558 akcji serii I.
28 lipca 2022 CREOTECH Dzień ostatniego notowania na GPW 396.558 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
11 lipca 2022 CREOTECH Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcji serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H oraz 396.558 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
30 czerwca 2022 CREOTECH ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
27 maja 2022 CREOTECH Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
25 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
24 maja 2022 CREOTECH Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
23 maja 2022 CREOTECH Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
18 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
16 maja 2022 CREOTECH Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 maja 2022 CREOTECH Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy inwestorów detalicznych.
28 kwietnia 2022 CREOTECH Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 CREOTECH Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
14 stycznia 2022 CREOTECH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
18 listopada 2021 CREOTECH NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki do obrotu na GPW, powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i RN oraz zmiany statutu.
15 listopada 2021 CREOTECH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 października 2021 CREOTECH Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcje serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H.