ONDE

Data Spółka Wydarzenie
7 listopada 2022 ONDE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
5 września 2022 ONDE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
10 maja 2022 ONDE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
6 kwietnia 2022 ONDE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 ONDE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 grudnia 2021 ONDE NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz RN.
8 listopada 2021 ONDE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 września 2021 ONDE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
31 sierpnia 2021 ONDE Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 sierpnia 2021 ONDE Dzień ostatniego notowania na GPW 8.250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
19 lipca 2021 ONDE Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 33.605.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 2.070.000 akcji serii C, 1.105.000 akcji serii D oraz 8.250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 lipca 2021 ONDE Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
2 lipca 2021 ONDE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
1 lipca 2021 ONDE Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
24 czerwca 2021 ONDE Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.