DRAGOENT

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 DRAGOENT Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 września 2024 DRAGOENT Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
20 czerwca 2024 DRAGOENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023
31 maja 2024 DRAGOENT Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 DRAGOENT Publikacja raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 DRAGOENT Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
25 października 2023 DRAGOENT NWZA ws. przedstawienia żądania akcjonariusza spółki – AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania p. Piotra Pągowskiego na członka RN oraz powołania p. Piotra Pągowskiego do pełnienia funkcji członka RN.
16 października 2023 DRAGOENT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.001.300 akcji serii A, 14.305 akcji serii B, 70.050 akcji serii C. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 sierpnia 2023 DRAGOENT Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 maja 2023 DRAGOENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 DRAGOENT Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 DRAGOENT Publikacja raportu za 2022 rok.
21 lutego 2023 DRAGOENT NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, zmiany statutu, wyrażenia zgody i upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, potwierdzenia mandatu członka RN dokooptowanego w trybie § 13 ust. 4 statutu, ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia członków RN pełniących funkcje w komitecie audytu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 lutego 2023 DRAGOENT Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
18 stycznia 2023 DRAGOENT Dzień pierwszego notowania na NC 14.305 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2022 DRAGOENT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 DRAGOENT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
4 lipca 2022 DRAGOENT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 DRAGOENT Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 DRAGOENT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
11 lutego 2022 DRAGOENT Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 DRAGOENT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 DRAGOENT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 DRAGOENT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 DRAGOENT Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 DRAGOENT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
28 kwietnia 2021 DRAGOENT Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.001.300 akcji serii A oraz 70.050 akcji serii C.