SOLAR

Data Spółka Wydarzenie
9 lutego 2024 SOLAR Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
31 października 2023 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
31 sierpnia 2023 SOLAR NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
4 sierpnia 2023 SOLAR Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Solar Company S.A., Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited i Veraques Limited.
5 lipca 2023 SOLAR Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Solar Company S.A., Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited i Veraques Limited.
22 czerwca 2023 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
28 kwietnia 2023 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
31 marca 2023 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 listopada 2022 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
13 maja 2022 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
26 kwietnia 2021 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
5 czerwca 2020 SOLAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
29 maja 2020 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 listopada 2019 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
28 października 2019 SOLAR Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
25 października 2019 SOLAR Scalenie akcji w stosunku 10:1.
18 października 2019 SOLAR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
15 października 2019 SOLAR Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 września 2019 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 SOLAR ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz scalenia akcji.
15 maja 2019 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 listopada 2018 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 czerwca 2018 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
30 maja 2018 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
15 maja 2017 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 SOLAR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 SOLAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
16 maja 2016 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 SOLAR NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmian statutu i in.
31 sierpnia 2015 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 SOLAR ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
15 maja 2015 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
30 września 2014 SOLAR Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
1 września 2014 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 sierpnia 2014 SOLAR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
22 sierpnia 2014 SOLAR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
27 czerwca 2014 SOLAR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 września 2013 SOLAR Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
2 września 2013 SOLAR NWZA ws. zmiany uchwały numer WZA.44/01/13 z 03 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałą numer WZA.68/04/13 z 04 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały numer WZA.44/01/13 uwzględniającego dotychczasowe zmiany.
26 sierpnia 2013 SOLAR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
22 sierpnia 2013 SOLAR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
22 sierpnia 2013 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 SOLAR ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 marca 2013 SOLAR NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zbadania, na koszt spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych.
20 lutego 2013 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
19 grudnia 2012 SOLAR NWZA ws. zbadania przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez spółkę raportach okresowych i in.
10 listopada 2012 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 sierpnia 2012 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 SOLAR WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15 maja 2012 SOLAR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SOLAR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
23 kwietnia 2012 SOLAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
19 kwietnia 2012 SOLAR Debiut spółki na GPW.
3 kwietnia 2012 SOLAR Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
29 marca 2012 SOLAR Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
28 marca 2012 SOLAR Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 marca 2012 SOLAR Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
26 marca 2012 SOLAR Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.