MASTERPHA

Data Spółka Wydarzenie
23 września 2022 MASTERPHA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
21 września 2022 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
7 lipca 2022 MASTERPHA Dzień wykupu akcji spółki przez Master Pharm S.A. po cenie 6,10 zł za akcję.
7 lipca 2022 MASTERPHA NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie oraz upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych.
4 lipca 2022 MASTERPHA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 czerwca 2022 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021.
13 maja 2022 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
2 marca 2022 MASTERPHA NWZA ws. zmiany uchwały nr 19/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku.
25 stycznia 2022 MASTERPHA NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz zarejestrowania akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
19 listopada 2021 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020.
17 maja 2021 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 listopada 2020 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 MASTERPHA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
24 września 2020 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
17 sierpnia 2020 MASTERPHA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
24 czerwca 2020 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.
14 maja 2020 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
19 listopada 2019 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
16 maja 2019 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 grudnia 2018 MASTERPHA NWZA ws. nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.
8 listopada 2018 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 września 2018 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
18 lipca 2018 MASTERPHA Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
3 lipca 2018 MASTERPHA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
2 lipca 2018 MASTERPHA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
25 czerwca 2018 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14 maja 2018 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 kwietnia 2018 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
10 lipca 2017 MASTERPHA Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
26 czerwca 2017 MASTERPHA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
23 czerwca 2017 MASTERPHA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
19 czerwca 2017 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy.
17 maja 2017 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 kwietnia 2017 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
8 listopada 2016 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
17 sierpnia 2016 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 sierpnia 2016 MASTERPHA Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
7 lipca 2016 MASTERPHA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
6 lipca 2016 MASTERPHA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
23 czerwca 2016 MASTERPHA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy oraz powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.
3 czerwca 2016 MASTERPHA Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
2 czerwca 2016 MASTERPHA Ostatni dzień notowań na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
16 maja 2016 MASTERPHA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2 maja 2016 MASTERPHA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
2 maja 2016 MASTERPHA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 kwietnia 2016 MASTERPHA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 18.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
20 kwietnia 2016 MASTERPHA Przydział akcji oferowanych.
19 kwietnia 2016 MASTERPHA Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy instytucjonalnej.
15 kwietnia 2016 MASTERPHA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy instytucjonalnej.
14 kwietnia 2016 MASTERPHA Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
13 kwietnia 2016 MASTERPHA Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w transzy detalicznej.
12 kwietnia 2016 MASTERPHA Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
14 grudnia 2015 MASTERPHA Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
11 grudnia 2015 MASTERPHA Zawieszenie oferty publicznej.
8 grudnia 2015 MASTERPHA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
7 grudnia 2015 MASTERPHA Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
4 grudnia 2015 MASTERPHA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.
3 grudnia 2015 MASTERPHA Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
26 listopada 2015 MASTERPHA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.