DADELO

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 DADELO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
23 sierpnia 2021 DADELO Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
24 maja 2021 DADELO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
8 kwietnia 2021 DADELO Publikacja raportu za 2020 rok.
12 marca 2021 DADELO Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.867.500 akcji serii A oraz 4.600.000 akcji serii C.
11 marca 2021 DADELO Dzień ostatniego notowania na GPW 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 grudnia 2020 DADELO Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 grudnia 2020 DADELO Przydział akcji oferowanych.
17 grudnia 2020 DADELO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
14 grudnia 2020 DADELO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
11 grudnia 2020 DADELO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
7 grudnia 2020 DADELO Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
4 grudnia 2020 DADELO Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.