URTESTE

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 URTESTE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
12 maja 2023 URTESTE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
27 stycznia 2023 URTESTE Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 URTESTE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
1 lipca 2022 URTESTE Dzień pierwszego notowania na NC 20.492 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 czerwca 2022 URTESTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 URTESTE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
4 kwietnia 2022 URTESTE Dzień pierwszego notowania na NC 524.588 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
18 marca 2022 URTESTE Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 października 2021 URTESTE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 475.412 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C.