URTESTE

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 URTESTE Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
14 czerwca 2024 URTESTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz pokrycia strat z lat 2021 i 2020.
29 maja 2024 URTESTE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 URTESTE Publikacja raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 URTESTE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 URTESTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
21 czerwca 2023 URTESTE Wprowadzenie do obrotu na GPW 269.389 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
20 czerwca 2023 URTESTE Dzień ostatniego notowania na GPW 269.389 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 maja 2023 URTESTE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
22 maja 2023 URTESTE Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C, 20.492 akcje serii D, 269.389 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
24 kwietnia 2023 URTESTE Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy dużych inwestorów.
20 kwietnia 2023 URTESTE Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy małych inwestorów.
11 kwietnia 2023 URTESTE Rozpoczęcie zapisów na akcje serii E w transzy małych inwestorów oraz w transzy dużych inwestorów.
4 kwietnia 2023 URTESTE Budowa księgi popytu na akcje serii E.
27 stycznia 2023 URTESTE Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 URTESTE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
1 lipca 2022 URTESTE Dzień pierwszego notowania na NC 20.492 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 czerwca 2022 URTESTE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
13 maja 2022 URTESTE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
4 kwietnia 2022 URTESTE Dzień pierwszego notowania na NC 524.588 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
18 marca 2022 URTESTE Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 URTESTE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
27 października 2021 URTESTE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 475.412 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C.