CONSTANCE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CONSTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CONSTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 CONSTANCE Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 CONSTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 CONSTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 CONSTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
18 sierpnia 2023 CONSTANCE NWZA ws. udzielenia zgody zarządowi na nabycie i zbycie udziałów w nieruchomościach o nr ew. 54/9 (KW WA5M/00279880/0) i 54/28 (KW WA5M/00421881/8), obręb Kierszek oraz udzielenia zgody zarządowi na zniesienie współwłasności w nieruchomości o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6), obręb Kierszek.
14 sierpnia 2023 CONSTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 CONSTANCE ZWZA
31 maja 2023 CONSTANCE Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 CONSTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 CONSTANCE NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania nie będącego finansowaniem udziałowym.
14 lutego 2023 CONSTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
29 grudnia 2022 CONSTANCE Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
14 listopada 2022 CONSTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 CONSTANCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
28 września 2022 CONSTANCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
12 sierpnia 2022 CONSTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
4 sierpnia 2022 CONSTANCE ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 ZWZ z dnia 29 czerwca 2022 r., podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
29 czerwca 2022 CONSTANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
31 maja 2022 CONSTANCE Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 CONSTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CONSTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
5 stycznia 2022 CONSTANCE NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu RN, uchwalenia regulaminu WZA, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru.
3 listopada 2021 CONSTANCE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 167.500 akcji serii A1, 25.923 akcji serii B, 4.372 akcji serii C.