ENERGA

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
21 sierpnia 2024 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
20 czerwca 2024 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
22 maja 2024 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
4 kwietnia 2024 ENERGA NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 października 2023 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
15 czerwca 2023 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
18 maja 2023 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
5 sierpnia 2022 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
20 maja 2022 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
12 maja 2022 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
14 czerwca 2021 ENERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
13 maja 2021 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 kwietnia 2021 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 grudnia 2020 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
20 listopada 2020 ENERGA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
5 listopada 2020 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
29 października 2020 ENERGA NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
9 października 2020 ENERGA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
30 lipca 2020 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 ENERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
10 czerwca 2020 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
22 kwietnia 2020 ENERGA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
22 kwietnia 2020 ENERGA NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
15 kwietnia 2020 ENERGA Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA z 7 zł na 8,35 zł za sztukę.
31 stycznia 2020 ENERGA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
15 listopada 2019 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
25 czerwca 2019 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 marca 2019 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
14 marca 2019 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 listopada 2018 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
3 września 2018 ENERGA NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, polegającej na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1000 MWe.
9 sierpnia 2018 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
10 maja 2018 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 marca 2018 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 lutego 2018 ENERGA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez ENERGA-OPERATOR SA.
8 listopada 2017 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 października 2017 ENERGA Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
25 września 2017 ENERGA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
22 września 2017 ENERGA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
9 sierpnia 2017 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10 maja 2017 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 grudnia 2016 ENERGA NWZA ws. zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
14 listopada 2016 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 lipca 2016 ENERGA Wypłata dywidendy 0,49 zł na akcję.
4 lipca 2016 ENERGA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,49 zł na akcję.
1 lipca 2016 ENERGA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,49 zł na akcję.
24 czerwca 2016 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11 maja 2016 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 marca 2016 ENERGA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
7 stycznia 2016 ENERGA NWZA ws. zmian w składzie RN.
16 listopada 2015 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
21 maja 2015 ENERGA Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
12 maja 2015 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
7 maja 2015 ENERGA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
6 maja 2015 ENERGA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
29 kwietnia 2015 ENERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
20 marca 2015 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
13 marca 2015 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 grudnia 2014 ENERGA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie składników aktywów trwałych, zmiany regulaminu WZA oraz zmiany statutu.
7 listopada 2014 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
20 czerwca 2014 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG30.
10 czerwca 2014 ENERGA Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
27 maja 2014 ENERGA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
23 maja 2014 ENERGA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
20 maja 2014 ENERGA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 ENERGA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
7 marca 2014 ENERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
17 lutego 2014 ENERGA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie obligacji długoterminowych emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
13 grudnia 2013 ENERGA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
11 grudnia 2013 ENERGA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
6 grudnia 2013 ENERGA Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
4 grudnia 2013 ENERGA Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
3 grudnia 2013 ENERGA Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
2 grudnia 2013 ENERGA Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
19 listopada 2013 ENERGA Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
18 listopada 2013 ENERGA Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.