1SOLUTION

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 1SOLUTION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 1SOLUTION Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 1SOLUTION Publikacja skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 maja 2024 1SOLUTION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
15 marca 2024 1SOLUTION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
23 lutego 2024 1SOLUTION NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy).
14 lutego 2024 1SOLUTION Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
30 listopada 2023 1SOLUTION Dzień pierwszego notowania na NC 11.700.000 akcji serii E oraz 6.818.689 akcji serii F.
9 listopada 2023 1SOLUTION Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
9 sierpnia 2023 1SOLUTION Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 1SOLUTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 1SOLUTION Publikacja raportu za 2022 rok.
10 maja 2023 1SOLUTION Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 1SOLUTION Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
30 stycznia 2023 1SOLUTION NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
5 stycznia 2023 1SOLUTION Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
8 grudnia 2022 1SOLUTION Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 listopada 2022 1SOLUTION Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 1SOLUTION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
16 sierpnia 2022 1SOLUTION Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 1SOLUTION NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmian statutu.
28 czerwca 2022 1SOLUTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
13 maja 2022 1SOLUTION Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 1SOLUTION Publikacja raportu za 2021 rok.
24 stycznia 2022 1SOLUTION Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.000.000 akcji serii A, 13.000.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii D.