TRIGGO

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 TRIGGO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 TRIGGO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
13 maja 2024 TRIGGO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 kwietnia 2024 TRIGGO Publikacja raportu za 2023 rok.
27 lutego 2024 TRIGGO NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmiany siedziby i zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz akcji serii E4 w ramach subskrypcji prywatnej.
12 lutego 2024 TRIGGO Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 TRIGGO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 TRIGGO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 TRIGGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok obrotowy.
15 maja 2023 TRIGGO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 TRIGGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
30 stycznia 2023 TRIGGO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian w składzie RN i in.
14 listopada 2022 TRIGGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 TRIGGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 TRIGGO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13 maja 2022 TRIGGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 TRIGGO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 grudnia 2021 TRIGGO NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 listopada 2021 TRIGGO Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A1, 75.000 akcji serii B1, 25.000 akcji serii B2, 165.000 akcji serii C1, 50.000 akcji serii C2, 108.740 akcji serii C3, 50.070 akcji serii C4, 32.260 akcji serii C5, 7.300 akcji serii C6, 45.500 akcji serii C7.