BIOCELTIX

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
15 czerwca 2022 BIOCELTIX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12 maja 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 BIOCELTIX Dzień pierwszego notowania na NC 271.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 kwietnia 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za 2021 rok.
7 marca 2022 BIOCELTIX NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie osobowym RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
14 lutego 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
8 listopada 2021 BIOCELTIX Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.981.500 akcji serii A, 104.290 akcji serii B, 172.000 akcji serii C, 186.224 akcji serii D, 211.225 akcji serii F, 360.000 akcji serii G.