BIOCELTIX

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2024 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
20 września 2024 BIOCELTIX Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
3 czerwca 2024 BIOCELTIX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 maja 2024 BIOCELTIX Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 BIOCELTIX Publikacja raportu za 2023 rok.
21 listopada 2023 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
3 października 2023 BIOCELTIX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
18 września 2023 BIOCELTIX Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 BIOCELTIX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz straty za lata obrotowe 2016-2020.
26 maja 2023 BIOCELTIX Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
25 maja 2023 BIOCELTIX Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
2 maja 2023 BIOCELTIX Publikacja raportu za 2022 rok.
13 marca 2023 BIOCELTIX NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
10 lutego 2023 BIOCELTIX Wprowadzenie do obrotu na GPW 152.143 akcje zwykłe na okaziciela serii J.
4 listopada 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 BIOCELTIX Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
27 września 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
5 września 2022 BIOCELTIX Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.981.500 akcji serii A, 104.290 akcji serii B, 172.000 akcji serii C, 186.224 akcje serii D, 271.550 akcji serii E, 211.225 akcji serii F, 360.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
11 sierpnia 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
15 czerwca 2022 BIOCELTIX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12 maja 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 BIOCELTIX Dzień pierwszego notowania na NC 271.550 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 kwietnia 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za 2021 rok.
7 marca 2022 BIOCELTIX NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie osobowym RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
14 lutego 2022 BIOCELTIX Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 BIOCELTIX Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
8 listopada 2021 BIOCELTIX Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.981.500 akcji serii A, 104.290 akcji serii B, 172.000 akcji serii C, 186.224 akcji serii D, 211.225 akcji serii F, 360.000 akcji serii G.