Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 września 2023

AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CPGROUP CPG GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
DOOK DOK NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
EC2 EC2 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.
GARIN GAR NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
PEP PEP GPW Ostatni dzień notowania praw poboru.
STAPORKOW ZUK GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VERCOM VRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 903.085 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
XPLUS XPL NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji w ramach transzy małych inwestorów i transzy dużych inwestorów.

wtorek 26 września 2023

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
7LEVELS 7LV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki oraz zmiany statutu.
AILLERON ALL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GENOMTEC GMT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 183.088 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
IMPERIO IMP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
INDOS INS NC Wypłata II raty dywidendy 0,14 zł na akcję dla posiadaczy akcji serii A.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PLOTTWIST PLT NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 10.100.000 akcji serii A, 1.257.861 akcji serii C, 503.145 akcji serii D, 1.176.470 akcji serii E.

środa 27 września 2023

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
AILLERON ALL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. powołania członków RN.
ERG ERG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I półroczny 2023 roku.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VISTAL VTL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.

czwartek 28 września 2023

ALLEGRO ALE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KRUK KRU GPW Wypłata dywidendy 15 zł na akcję.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
BIGCHEESE BCS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
BRAND24 B24 GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COLUMBUS CLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
HARPER HRP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iCotton.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
IZOLACJA IZO GPW NWZA ws. zmian statutu oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PEP PEP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
POLWAX PWX GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SANOK SNK GPW NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz utworzenia programu motywacyjnego.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SPARKVC SPK NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 16/06/2023 ZWZA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TIM TIM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 50,69 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fega & Schmitt Elektrogroßhandel.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. powołania członka RN.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2022 roku.
VOXEL VOX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,17 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.

piątek 29 września 2023

3RGAMES 3RG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.
AMPLI APL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ANALIZY AOL NC Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BENEFIT BFT GPW Wypłata dywidendy 41 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
FOREVEREN FOR NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
GENOMTEC GMT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
GETBACK GBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 i III kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
KGL KGL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
LIBET LBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MOLECURE MOC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za rok 2022/2023.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NANOGROUP NNG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PBG PBG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania członków RN w drodze kooptacji, odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
QUANTUM QNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RAINBOW RBW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
STILO STI NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TBULL TBL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.316 akcji serii G, 93.000 akcji serii I, 66.000 akcji serii J.
TRITON TRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
URTESTE URT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
VOXEL VOX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,17 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
WIKANA WIK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

sobota 30 września 2023

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
BRAS BSA NC Publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych raportów za lata 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.
FON FON GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
LUDUS LUD NC Publikacja skonsolidowanych raportów za I i II kwartał 2023 roku oraz raportu za 2022 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportów za 2021 i 2022 rok.