TERMOREX

Data Spółka Wydarzenie
24 listopada 2024 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 TERMOREX Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
24 maja 2024 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 września 2023 TERMOREX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
24 maja 2023 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
29 września 2022 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
8 września 2022 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
27 maja 2022 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 listopada 2021 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 września 2021 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
6 sierpnia 2021 TERMOREX ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2020.
26 maja 2021 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
26 kwietnia 2021 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 września 2020 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
20 maja 2020 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 kwietnia 2020 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
25 listopada 2019 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 września 2019 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 czerwca 2019 TERMOREX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
27 maja 2019 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
26 listopada 2018 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
24 września 2018 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
11 czerwca 2018 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 TERMOREX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 TERMOREX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
22 sierpnia 2017 TERMOREX Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
29 maja 2017 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
17 marca 2017 TERMOREX Publikacja raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
22 sierpnia 2016 TERMOREX Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
10 maja 2016 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 TERMOREX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
21 marca 2016 TERMOREX Publikacja raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
24 sierpnia 2015 TERMOREX Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
10 czerwca 2015 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
12 maja 2015 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 TERMOREX Publikacja raportu za 2014 rok.
12 lutego 2015 TERMOREX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
4 września 2014 TERMOREX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
2 września 2014 TERMOREX Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B1 z obrotu na NC.
1 września 2014 TERMOREX Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2014 TERMOREX Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
29 maja 2014 TERMOREX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
14 maja 2014 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
2 kwietnia 2014 TERMOREX Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 TERMOREX Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 października 2013 TERMOREX NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 TERMOREX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 TERMOREX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
17 czerwca 2013 TERMOREX Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TERMOREX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
7 maja 2013 TERMOREX NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2013 TERMOREX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
3 grudnia 2012 TERMOREX NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3 oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 TERMOREX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
24 września 2012 TERMOREX Debiut spółki na NC.