MEXPOLSKA

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
25 września 2024 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
22 maja 2024 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 maja 2024 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
5 kwietnia 2024 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
28 listopada 2023 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
11 lipca 2023 MEXPOLSKA Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
4 lipca 2023 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
3 lipca 2023 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
27 czerwca 2023 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
20 kwietnia 2023 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
28 września 2022 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
23 września 2021 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
27 maja 2021 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
26 listopada 2020 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
24 września 2020 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 lipca 2020 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
4 czerwca 2020 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 maja 2020 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
8 października 2019 MEXPOLSKA Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
25 września 2019 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 września 2019 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
16 września 2019 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
17 czerwca 2019 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
21 maja 2019 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
29 marca 2019 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 września 2018 MEXPOLSKA Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
18 września 2018 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
6 lipca 2018 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
5 lipca 2018 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
22 czerwca 2018 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
12 września 2017 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 sierpnia 2017 MEXPOLSKA Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
17 lipca 2017 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
14 lipca 2017 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
21 czerwca 2017 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 MEXPOLSKA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 MEXPOLSKA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.311.356 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
26 sierpnia 2016 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 MEXPOLSKA Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
8 lipca 2016 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
7 lipca 2016 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
24 czerwca 2016 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 listopada 2015 MEXPOLSKA NWZA ws. powołania nowego członka RN.
10 listopada 2015 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
10 czerwca 2015 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
14 maja 2015 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 listopada 2014 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
10 czerwca 2014 MEXPOLSKA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
14 maja 2014 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
5 lutego 2014 MEXPOLSKA NWZA ws. przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu RN oraz powołania członka RN.
14 listopada 2013 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
3 września 2013 MEXPOLSKA NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZA z 27 czerwca 2013 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru, zmiany statutu.
30 sierpnia 2013 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
30 sierpnia 2013 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
27 czerwca 2013 MEXPOLSKA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru.
15 maja 2013 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 MEXPOLSKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
5 lutego 2013 MEXPOLSKA Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
25 stycznia 2013 MEXPOLSKA Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 stycznia 2013 MEXPOLSKA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
4 stycznia 2013 MEXPOLSKA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
14 listopada 2012 MEXPOLSKA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 lipca 2012 MEXPOLSKA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
25 czerwca 2012 MEXPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
21 czerwca 2012 MEXPOLSKA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
29 maja 2012 MEXPOLSKA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
25 maja 2012 MEXPOLSKA Debiut spółki na GPW.
26 września 2011 MEXPOLSKA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
22 września 2011 MEXPOLSKA Początek przyjmowania zapisów na akcje.
20 września 2011 MEXPOLSKA Zakończenie (do godz. 16:00) budowy księgi popytu.
16 września 2011 MEXPOLSKA Początek budowy księgi popytu.