CIGAMES

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
6 czerwca 2024 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2023.
29 maja 2024 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
17 kwietnia 2024 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
21 marca 2024 CIGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 listopada 2023 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2022.
30 maja 2023 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
31 stycznia 2023 CIGAMES NWZA ws. przekształcenia spółki w spółkę europejską (SE), ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmiany polityki wynagrodzeń, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołania i odwołania członka RN.
23 listopada 2022 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
7 września 2022 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
5 września 2022 CIGAMES NWZA ws. powołania członka RN, przekształcenia w spółkę europejską (SE), przyjęcia tekstu jednolitego statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Administrującej, zmiany polityki wynagrodzeń, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz powołania pełnomocnika do zawierania umów między spółką a członkami Rady Administrującej.
5 lipca 2022 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2021.
25 maja 2022 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
8 kwietnia 2022 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
6 grudnia 2021 CIGAMES NWZA ws. powołania nowego członka RN.
22 listopada 2021 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 września 2021 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
22 czerwca 2021 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.
24 maja 2021 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 CIGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
27 listopada 2020 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
26 listopada 2020 CIGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
9 października 2020 CIGAMES NWZA ws.powołania nowego członka RN.
6 października 2020 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
26 sierpnia 2020 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lipca 2020 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2019 roku.
22 maja 2020 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 marca 2020 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4 listopada 2019 CIGAMES NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2019 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 sierpnia 2019 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
26 sierpnia 2019 CIGAMES Dzień ostatniego notowania na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
5 lipca 2019 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
28 czerwca 2019 CIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
10 czerwca 2019 CIGAMES Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
4 czerwca 2019 CIGAMES Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
23 maja 2019 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
28 marca 2019 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
27 września 2018 CIGAMES NWZA ws. zmiany statutu, użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej oraz powołania nowego członka RN.
30 sierpnia 2018 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 maja 2018 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 maja 2018 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.
27 marca 2018 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
19 marca 2018 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
22 listopada 2017 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 listopada 2017 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
10 października 2017 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 września 2017 CIGAMES NWZA ws. powołania nowego członka RN.
7 września 2017 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
5 lipca 2017 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 czerwca 2017 CIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
24 maja 2017 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 CIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku.
12 maja 2017 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
31 marca 2017 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
23 lutego 2017 CIGAMES Split akcji w stosunku 1:10.
31 stycznia 2017 CIGAMES NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały Nr 17/2015 ZWZA z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
28 grudnia 2016 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
27 grudnia 2016 CIGAMES Dzień ostatniego notowania na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 grudnia 2016 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 listopada 2016 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 CIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
26 lutego 2016 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 września 2015 CIGAMES NWZA ws. wyboru członków RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
31 sierpnia 2015 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
15 maja 2015 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
28 kwietnia 2015 CIGAMES ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2014 roku, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
23 marca 2015 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
17 czerwca 2014 CIGAMES ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 lutego 2014 CIGAMES Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.264.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2013 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CIGAMES NWZA ws. użycia kapitału zapasowego w kwocie pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powyżej ich wartości nominalnej, zmiany statutu.
25 września 2013 CIGAMES Początek notowań spółki CITYINTER (CIA) pod nazwą CIGAMES (CIG), w związku ze zmianą firmy.
26 sierpnia 2013 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
10 maja 2013 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
23 kwietnia 2013 CIGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenia i pokrycia skorygowanej straty za rok obrotowy 2009.
7 marca 2013 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
6 marca 2013 CIGAMES NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14 listopada 2012 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 CIGAMES WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
13 kwietnia 2012 CIGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
23 sierpnia 2011 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 czerwca 2011 CIGAMES WZA
16 maja 2011 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 CIGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 grudnia 2010 CIGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
8 listopada 2010 CIGAMES NWZA