CAPITEA

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 maja 2024 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
27 listopada 2023 CAPITEA NWZA ws. powołania w skład RN.
24 października 2023 CAPITEA Początek notowań spółki GETBACK (GBK) pod nazwą CAPITEA (CAP) w związku ze zmianą firmy.
29 września 2023 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 i III kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 lipca 2023 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 i I kwartał 2021 roku.
2 czerwca 2023 CAPITEA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
26 stycznia 2023 CAPITEA NWZA ws. działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.
23 grudnia 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
29 listopada 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 października 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 września 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
8 lipca 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2022 CAPITEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 stycznia 2022 CAPITEA NWZA ws. zmian w RN.
17 grudnia 2021 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 października 2021 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
24 września 2021 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 czerwca 2021 CAPITEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
30 kwietnia 2021 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
11 lutego 2021 CAPITEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
11 grudnia 2020 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 sierpnia 2020 CAPITEA NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zatwierdzenia zmienionego Regulaminu RN.
8 kwietnia 2020 CAPITEA NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
19 grudnia 2019 CAPITEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
14 marca 2019 CAPITEA NWZA ws. zmian w RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
1 października 2018 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 sierpnia 2018 CAPITEA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
2 lipca 2018 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
22 maja 2018 CAPITEA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
8 maja 2018 CAPITEA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
28 marca 2018 CAPITEA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16 marca 2018 CAPITEA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
27 listopada 2017 CAPITEA NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
30 października 2017 CAPITEA Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 października 2017 CAPITEA Ostatni dzień obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 października 2017 CAPITEA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 września 2017 CAPITEA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
15 września 2017 CAPITEA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 lipca 2017 CAPITEA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
17 lipca 2017 CAPITEA Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.000.000 akcji serii A, 24.000.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C, 24.000.000 akcji serii D oraz 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 lipca 2017 CAPITEA Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
5 lipca 2017 CAPITEA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
4 lipca 2017 CAPITEA Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
3 lipca 2017 CAPITEA Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
26 czerwca 2017 CAPITEA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
19 czerwca 2017 CAPITEA Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.