BOOMBIT

Data Spółka Wydarzenie
25 listopada 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 BOOMBIT Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021, w wysokości 0,24 zł na akcję.
3 listopada 2021 BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021, w wysokości 0,24 zł na akcję.
2 listopada 2021 BOOMBIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
24 września 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 BOOMBIT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
27 maja 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 grudnia 2020 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 listopada 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
22 września 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10 czerwca 2019 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
7 czerwca 2019 BOOMBIT Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 maja 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 BOOMBIT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 kwietnia 2019 BOOMBIT Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
17 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
16 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
9 kwietnia 2019 BOOMBIT Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, a także budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.