BOOMBIT

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2023 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
16 sierpnia 2023 BOOMBIT NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 WZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
10 sierpnia 2023 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
6 lipca 2023 BOOMBIT Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
28 czerwca 2023 BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
27 czerwca 2023 BOOMBIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
21 czerwca 2023 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
25 maja 2023 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
20 kwietnia 2023 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
21 grudnia 2022 BOOMBIT Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, w wysokości 0,28 zł na akcję.
14 grudnia 2022 BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, w wysokości 0,28 zł na akcję.
13 grudnia 2022 BOOMBIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
28 listopada 2022 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 września 2022 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 września 2022 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
18 lipca 2022 BOOMBIT Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
27 czerwca 2022 BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
24 czerwca 2022 BOOMBIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
10 czerwca 2022 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
26 maja 2022 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
25 kwietnia 2022 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
21 kwietnia 2022 BOOMBIT NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii D, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu.
25 listopada 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 BOOMBIT Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021, w wysokości 0,24 zł na akcję.
3 listopada 2021 BOOMBIT Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2021, w wysokości 0,24 zł na akcję.
2 listopada 2021 BOOMBIT Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
24 września 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
24 czerwca 2021 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
18 czerwca 2021 BOOMBIT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
27 maja 2021 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
23 kwietnia 2021 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 grudnia 2020 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 listopada 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
22 września 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
23 kwietnia 2020 BOOMBIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
28 listopada 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
26 września 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 czerwca 2019 BOOMBIT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10 czerwca 2019 BOOMBIT Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
7 czerwca 2019 BOOMBIT Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 maja 2019 BOOMBIT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 BOOMBIT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
18 kwietnia 2019 BOOMBIT Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
17 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
16 kwietnia 2019 BOOMBIT Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
9 kwietnia 2019 BOOMBIT Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, a także budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.