HARPER

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2023 HARPER Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.09.2023 r.
29 sierpnia 2023 HARPER Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.06.2023 r.
30 maja 2023 HARPER Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 31.03.2023 r.
28 lutego 2023 HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 31.12.2022 r.
30 grudnia 2022 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2022 do 31.03.2023.
28 września 2022 HARPER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku.
29 sierpnia 2022 HARPER Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.06.2022 r.
29 lipca 2022 HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2021 do 31.03.2022.
28 lutego 2022 HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
30 grudnia 2021 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
22 września 2021 HARPER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
30 sierpnia 2021 HARPER Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2021 do 31.03.2022.
30 lipca 2021 HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021.
18 czerwca 2021 HARPER Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
1 marca 2021 HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
30 grudnia 2020 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
13 listopada 2020 HARPER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.
21 października 2020 HARPER Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
30 września 2020 HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.
28 lutego 2020 HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
25 lutego 2020 HARPER Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 lutego 2020 HARPER Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 lutego 2020 HARPER Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 lutego 2020 HARPER Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
12 grudnia 2019 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
30 września 2019 HARPER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
30 sierpnia 2019 HARPER Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
31 lipca 2019 HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019.
25 lutego 2019 HARPER Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
28 grudnia 2018 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
16 listopada 2018 HARPER NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 15 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członka RN.
27 września 2018 HARPER ZWZA
27 sierpnia 2018 HARPER Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
31 lipca 2018 HARPER Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018.
26 lutego 2018 HARPER Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
18 stycznia 2018 HARPER NWZA ws. zmian w składzie RN.
27 listopada 2017 HARPER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 października 2017 HARPER NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 września 2017 HARPER Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.01.2017 do 31.03.2018.
20 czerwca 2017 HARPER Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
7 czerwca 2017 HARPER Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
1 czerwca 2017 HARPER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
29 maja 2017 HARPER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
15 marca 2017 HARPER NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 marca 2017 HARPER Publikacja raportu za 2016 rok.
16 lutego 2017 HARPER NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
14 listopada 2016 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 HARPER NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
31 sierpnia 2016 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 czerwca 2016 HARPER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
13 maja 2016 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
20 marca 2016 HARPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 czerwca 2015 HARPER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
15 maja 2015 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 HARPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 czerwca 2014 HARPER ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 HARPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 HARPER Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 maja 2013 HARPER ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
21 marca 2013 HARPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
3 września 2012 HARPER NWZA ws. zmiany uchwał nr 1, 2 i 3 NWZA z 30 czerwca 2010 oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2012 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
13 czerwca 2012 HARPER Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 czerwca 2012 HARPER Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 maja 2012 HARPER WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej.
15 maja 2012 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 maja 2012 HARPER Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 marca 2012 HARPER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 marca 2012 HARPER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz powołania Wiceprzewodniczącego RN.
14 listopada 2011 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 HARPER NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie z Harper Trade Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
25 lipca 2011 HARPER NWZA ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia z Harper Trade Sp. z o.o.
25 maja 2011 HARPER WZA
13 maja 2011 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 HARPER Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 HARPER Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
30 września 2010 HARPER NWZA